Thứ Hai, Tháng Sáu 21, 2021
Trang chủ Tags Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim axetil) 500mg

Tag: Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim axetil) 500mg

Thuốc Xorimax 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Xorimax 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Xorimax 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Zinnat tablets 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Zinnat tablets 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zinnat tablets 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ 10 viên

Thuốc Zasinat 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zasinat 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zasinat 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Cefurobiotic 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefurobiotic 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefurobiotic 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Zinmax-Domesco 500 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Zinmax-Domesco 500 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zinmax-Domesco 500 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 5 viên; hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ x 10 viên

Thuốc Negacef 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Negacef 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Negacef 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 5 viên

Thuốc Zaniat 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zaniat 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zaniat 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 5 viên; hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Cefuro-B 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefuro-B 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefuro-B 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 5 viên

Thuốc Zinaxtab 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zinaxtab 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zinaxtab 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 5 viên

Thuốc Arme-cefu 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Arme-cefu 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Arme-cefu 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 5 viên; Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Cefurobiotic 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefurobiotic 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefurobiotic 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 5 viên; Hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; viên nén dài bao phim

Thuốc Cefuroxime 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefuroxime 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefuroxime 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 túi x 1 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên (Bổ sung theo Công văn số 6284/QLD-ĐK ngày 08/05/2017)

Thuốc Soruxim 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Soruxim 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Soruxim 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Soruxim 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Soruxim 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Soruxim 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Hazin 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Hazin 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hazin 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 5 viên

Thuốc Travinat 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Travinat 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Travinat 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên; Hộp 2 vỉ x 5 viên; Chai 100 viên, 200 viên

Thuốc Zincap 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zincap 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zincap 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên; Hộp 2 vỉ x 5 viên

Thuốc Zanimex 500 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Zanimex 500 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zanimex 500 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 5 viên