Thứ Ba, Tháng Sáu 15, 2021
Trang chủ Tags Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim axetil) 250mg

Tag: Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim axetil) 250mg

Thuốc Zinnat tablets 250mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Zinnat tablets 250mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zinnat tablets 250mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ 10 viên

Thuốc Xorimax 250mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Xorimax 250mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Xorimax 250mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Negacef 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Negacef 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Negacef 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 5 viên

Thuốc Noruxime 250L Đổi tên: Amvifuxime 250 (theo Công văn số...

0
Thuốc Noruxime 250L Đổi tên: Amvifuxime 250 (theo Công văn số 5146/QLD-ĐK ngày 19/04/2017) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Noruxime 250L Đổi tên: Amvifuxime 250 (theo Công văn số 5146/QLD-ĐK ngày 19/04/2017) ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Zasinat 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zasinat 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zasinat 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Noruxime 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Noruxime 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Noruxime 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Cefurobiotic 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefurobiotic 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefurobiotic 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Cefurobiotic 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefurobiotic 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefurobiotic 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Zinmax-Domesco 250 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Zinmax-Domesco 250 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zinmax-Domesco 250 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 5 viên; hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ x 10 viên

Thuốc Travinat 250mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Travinat 250mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Travinat 250mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên;

Thuốc Haginat 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Haginat 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Haginat 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 5 viên

Thuốc TV. Cefuroxime là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc TV. Cefuroxime là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc TV. Cefuroxime ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ, 3 vỉ x 10 viên;

Thuốc Negacef 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Negacef 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Negacef 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 5 viên

Thuốc Travinat 250mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Travinat 250mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Travinat 250mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 5 viên

Thuốc Zaniat 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zaniat 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zaniat 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 5 viên; hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Cefuro-B 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefuro-B 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefuro-B 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 5 viên

Thuốc Travinat 250mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Travinat 250mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Travinat 250mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên; Hộp 2 vỉ x 5 viên

Thuốc Zinaxtab 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zinaxtab 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zinaxtab 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 5 viên

Thuốc Cefurobiotic 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefurobiotic 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefurobiotic 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 5 viên

Thuốc Cefuroxime 250mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefuroxime 250mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefuroxime 250mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 túi x 1 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên (Bổ sung theo Công văn số 6283/QLD-ĐK ngày 08/05/2017)

Thuốc Soruxim 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Soruxim 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Soruxim 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Soruxim 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Soruxim 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Soruxim 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Quincef 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Quincef 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Quincef 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 5 viên

Thuốc Cezirnate 250 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Cezirnate 250 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cezirnate 250 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 5 viên

Thuốc Midancef 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Midancef 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Midancef 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 túi x 1 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên (Bổ sung theo Công văn số 6291/QLD-ĐK ngày 08/05/2017)