Thứ Ba, Tháng Sáu 15, 2021
Trang chủ Tags Cefuroxim axetil

Tag: Cefuroxim axetil

Thuốc Ceurox 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ceurox 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceurox 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Alkoxime-500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Alkoxime-500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Alkoxime-500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1vỉ x 10viên

Thuốc Bio-dacef là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Bio-dacef là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bio-dacef ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2vỉ x 5viên

Thuốc Xorimax 250mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Xorimax 250mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Xorimax 250mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Zamotix-500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Zamotix-500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zamotix-500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 6 viên

Thuốc Alkoxime-250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Alkoxime-250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Alkoxime-250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Alkoxime-500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Alkoxime-500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Alkoxime-500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1vỉ x 10viên

Thuốc Alkoxime-500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Alkoxime-500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Alkoxime-500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1vỉ x 10viên

Thuốc Rucefdol 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Rucefdol 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Rucefdol 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên; 3 vỉ x 10 viên; 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Alkoxime-250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Alkoxime-250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Alkoxime-250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Cefuroxime Axetil tablets USP 500mg là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Cefuroxime Axetil tablets USP 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefuroxime Axetil tablets USP 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Cefuroxime Axetil tablets USP 250mg là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Cefuroxime Axetil tablets USP 250mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefuroxime Axetil tablets USP 250mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Xorimax 250mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Xorimax 250mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Xorimax 250mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Topoxime là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Topoxime là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Topoxime ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Medaxetine 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Medaxetine 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Medaxetine 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Xorimax 250mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Xorimax 250mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Xorimax 250mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Fosty Dry suspension là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Fosty Dry suspension là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fosty Dry suspension ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ chứa bột pha 50ml

Thuốc Trexatil là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Trexatil là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Trexatil ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Ceurox 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ceurox 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceurox 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Cefuroxime Axetil tablets USP 250mg là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Cefuroxime Axetil tablets USP 250mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefuroxime Axetil tablets USP 250mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Furomarksans 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Furomarksans 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Furomarksans 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Auroxetil 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Auroxetil 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Auroxetil 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1vỉ x 10viên

Thuốc Topoxime là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Topoxime là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Topoxime ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Rucefdol 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Rucefdol 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Rucefdol 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên; 3 vỉ x 10 viên; 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Furomarksans 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Furomarksans 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Furomarksans 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Furomarksans 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Furomarksans 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Furomarksans 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Zoxtil-250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Zoxtil-250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zoxtil-250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp lín x 2 Hộp nhá x 2 vỉ x 10Viên

Thuốc Zoxtil-250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Zoxtil-250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zoxtil-250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp lớn x 2 hộp nhỏ x 2vỉ x 10viên

Thuốc Zinceftil Tablet là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zinceftil Tablet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zinceftil Tablet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 Viên

Thuốc Zinceftil Tablet là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zinceftil Tablet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zinceftil Tablet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Rucefdol 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Rucefdol 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Rucefdol 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên; 3 vỉ x 10 viên; 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Rofucef-250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Rofucef-250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Rofucef-250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ nh«m-nh«m x 10 Viên

Thuốc Pulracef-250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pulracef-250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pulracef-250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 4 Viên

Thuốc Pulracef – CV 500 là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Pulracef - CV 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pulracef - CV 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 4 Viên

Thuốc Pulracef – CV 500 là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Pulracef - CV 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pulracef - CV 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 4 viên

Thuốc Pulracef – 500 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Pulracef - 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pulracef - 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 4 Viên

Thuốc Mefucef là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Mefucef là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Mefucef ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 6 viên

Thuốc Furoxingo 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Furoxingo 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Furoxingo 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 Viên

Thuốc Furoxetil là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Furoxetil là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Furoxetil ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 6 Viên

Thuốc Furoxetil là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Furoxetil là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Furoxetil ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 6 Viên