Thứ Hai, Tháng Sáu 14, 2021
Trang chủ Tags Cefuroxim acetil

Tag: Cefuroxim acetil

Thuốc Nilibac 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Nilibac 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Nilibac 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Nilibac 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Nilibac 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Nilibac 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 6 viên

Thuốc G-Xtil-500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc G-Xtil-500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc G-Xtil-500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc G-Xtil-500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc G-Xtil-500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc G-Xtil-500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc G-Xtil-250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc G-Xtil-250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc G-Xtil-250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc G-Xtil-500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc G-Xtil-500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc G-Xtil-500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Ninzats 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ninzats 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ninzats 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Kefurox 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Kefurox 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Kefurox 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Kefurox 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Kefurox 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Kefurox 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Kefstar là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Kefstar là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Kefstar ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 50ml

Thuốc G-Xtil-500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc G-Xtil-500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc G-Xtil-500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc G-Xtil-250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc G-Xtil-250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc G-Xtil-250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc G-Xtil-250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc G-Xtil-250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc G-Xtil-250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Enfexia 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Enfexia 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Enfexia 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10Viên

Thuốc Efodyl là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Efodyl là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Efodyl ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Cefuroxime 250 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Cefuroxime 250 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefuroxime 250 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 túi x 1vỉ x 10 viên nén dài bao phim

Thuốc Efodyl là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Efodyl là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Efodyl ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Cefuroxime 125 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Cefuroxime 125 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefuroxime 125 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 túi x 1 vỉ x 10 viên nén dài bao phim

Thuốc Midancef 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Midancef 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Midancef 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 túi x 1 vỉ x 10 viên nén dài bao phim

Thuốc Cefuroxime 125 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Cefuroxime 125 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefuroxime 125 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 10 gói x 3,5 gam bột pha hỗn dịch uống

Thuốc Midancef 125 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Midancef 125 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Midancef 125 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ x 40g bột pha hỗn dịch uống

Thuốc Cefuroxime 125mg/5ml là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefuroxime 125mg/5ml là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefuroxime 125mg/5ml ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 lọ 40 gam bột pha hỗn dịch uống

Thuốc Midancef 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Midancef 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Midancef 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 túi x 1 vỉ x 10 viên nén dài bao phim

Thuốc Zincap 500 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Zincap 500 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zincap 500 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 2 vỉ x 5 viên nén dài bao phim

Thuốc Cefuroxim 250 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Cefuroxim 250 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefuroxim 250 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 2 vỉ x 5 viên, hộp 2 vỉ x 10 viên nén dài bao phim

Thuốc Cefuroxime 500 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Cefuroxime 500 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefuroxime 500 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 túi x 1 vỉ x 10 viên nén dài bao phim

Thuốc Cefuroxime 250 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Cefuroxime 250 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefuroxime 250 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 túi x 1vỉ x 10 viên nén dài bao phim