Thứ Hai, Tháng Sáu 21, 2021
Trang chủ Tags Ceftriaxone

Tag: Ceftriaxone

Thuốc Unocef là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Unocef là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Unocef ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Ceftriaxone Panpharma là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ceftriaxone Panpharma là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceftriaxone Panpharma ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 25 lọ

Thuốc Newcerixone Inj. là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Newcerixone Inj. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Newcerixone Inj. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Tricefin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tricefin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tricefin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 1g vµ 1 ống n­íc cÊt 10ml

Thuốc Torocef-1 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Torocef-1 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Torocef-1 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ Thuốc + 1 ống 10ml n­íc cÊt pha tiªm

Thuốc Torocef-1 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Torocef-1 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Torocef-1 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ Thuốc + 1 ống 10ml n­íc cÊt pha tiªm

Thuốc Torocef-1 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Torocef-1 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Torocef-1 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ Thuốc + 1 ống 10ml n­íc cÊt pha tiªm

Thuốc Torocef-1 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Torocef-1 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Torocef-1 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ Thuốc + 1 ống 10ml n­íc cÊt pha tiªm

Thuốc Tartriakson là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tartriakson là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tartriakson ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 20ml

Thuốc Tartriakson là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tartriakson là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tartriakson ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 20ml

Thuốc Samjintrizon là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Samjintrizon là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Samjintrizon ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ 1g

Thuốc Samjintrizon là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Samjintrizon là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Samjintrizon ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ 1g

Thuốc Pokencef Injection 1g là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Pokencef Injection 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pokencef Injection 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Medaxone là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Medaxone là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Medaxone ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc LG Ceftriaxone Injection là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc LG Ceftriaxone Injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc LG Ceftriaxone Injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Kaccetri là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Kaccetri là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Kaccetri ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ thuốc + 1 ống 10ml nước cất pha tiêm

Thuốc Infizone là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Infizone là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Infizone ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ Thuốc + 1 ống 10 ml n­íc cÊt pha tiªm

Thuốc EtexCFZ là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc EtexCFZ là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc EtexCFZ ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 1g

Thuốc Ceftriaci là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ceftriaci là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceftriaci ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ Thuốc + 1 ống 10 ml n­íc cÊt pha tiªm

Thuốc Ceftriaci là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ceftriaci là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceftriaci ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ Thuốc + 1 ống 10 ml n­íc cÊt pha tiªm

Thuốc Ceftriaci là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ceftriaci là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceftriaci ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ thuốc + 1 ống 10 ml nước cất pha tiêm

Thuốc Beecef Inj 1g là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Beecef Inj 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Beecef Inj 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ