Thứ Ba, Tháng Sáu 15, 2021
Trang chủ Tags Ceftriaxone Natri

Tag: Ceftriaxone Natri

Thuốc Ceftriaxone Panpharma là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ceftriaxone Panpharma là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceftriaxone Panpharma ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 25 lọ

Thuốc Cefonen là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cefonen là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefonen ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Ceftriaxone-LDP 1g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ceftriaxone-LDP 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceftriaxone-LDP 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 100 lọ bột + 100 lọ nước cất pha tiêm 10ml

Thuốc Cefonen là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cefonen là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefonen ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Ceflarial là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ceflarial là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceflarial ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Cefpixone Inj. là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefpixone Inj. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefpixone Inj. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10lọ

Thuốc Marksanscef 1g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Marksanscef 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Marksanscef 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột + 1 ống nước pha tiêm

Thuốc BeeCetrax là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc BeeCetrax là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc BeeCetrax ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Tartriakson là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tartriakson là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tartriakson ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Tartriakson là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tartriakson là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tartriakson ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Medaxone là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Medaxone là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Medaxone ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ x 1g; Hộp 10 lọ x 1g

Thuốc Ceftriaxone Panpharma là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ceftriaxone Panpharma là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceftriaxone Panpharma ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 25 lọ

Thuốc Beecef Inj là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Beecef Inj là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Beecef Inj ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Vaxcel Ceftriaxone-500mg Injection là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Vaxcel Ceftriaxone-500mg Injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vaxcel Ceftriaxone-500mg Injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Cefokop-1000 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cefokop-1000 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefokop-1000 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột + 1 lọ nước pha tiêm 10ml

Thuốc Kupcefin for Inj. 1g là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Kupcefin for Inj. 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Kupcefin for Inj. 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột và 1 ống nước cất pha tiêm 10ml

Thuốc Vaxcel Ceftriaxone-500mg Injection là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Vaxcel Ceftriaxone-500mg Injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vaxcel Ceftriaxone-500mg Injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Strixon-T là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Strixon-T là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Strixon-T ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Medaxone là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Medaxone là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Medaxone ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ x 1g; Hộp 10 lọ x 1g

Thuốc Medaxone là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Medaxone là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Medaxone ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ x 1g; Hộp 10 lọ x 1g

Thuốc Jekuktrax Inj. 1g là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Jekuktrax Inj. 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Jekuktrax Inj. 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Jekuktrax Inj. 1g là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Jekuktrax Inj. 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Jekuktrax Inj. 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Faldixon là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Faldixon là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Faldixon ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ và 1 ống

Thuốc Cefonen là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cefonen là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefonen ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Cefonen là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cefonen là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefonen ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Cefokop-1000 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cefokop-1000 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefokop-1000 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột + 1 lọ nước pha tiêm 10ml

Thuốc SHINPOONG CEFAXONE 1g là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc SHINPOONG CEFAXONE 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc SHINPOONG CEFAXONE 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền 10 lọ/hộp

Thuốc SHINPOONG CEFAXONE 0.5g là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc SHINPOONG CEFAXONE 0.5g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc SHINPOONG CEFAXONE 0.5g ở đâu, giá bao nhiêu tiền 10 lọ/hộp

Thuốc CEFTRIAXONE Inj. là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc CEFTRIAXONE Inj. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc CEFTRIAXONE Inj. ở đâu, giá bao nhiêu tiền 10 lọ/hộp 100 lọ/hộp