Thứ Năm, Tháng Chín 23, 2021
Trang chủ Tags Ceftriaxon natri

Tag: Ceftriaxon natri

Thuốc Ceftriaci là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ceftriaci là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceftriaci ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1lọ

Thuốc Seofen Inj là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Seofen Inj là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Seofen Inj ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Seofen Inj là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Seofen Inj là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Seofen Inj ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Crapio Inj. là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Crapio Inj. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Crapio Inj. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Ronlla 2g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ronlla 2g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ronlla 2g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ x 2g

Thuốc Trotaxone 1g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Trotaxone 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Trotaxone 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Seofen Inj là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Seofen Inj là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Seofen Inj ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Ceftriaci là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ceftriaci là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceftriaci ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1lọ

Thuốc Travilan DR. PD. Inj 1g/vial (IV) là gì? Tác dụng,...

0
Thuốc Travilan DR. PD. Inj 1g/vial (IV) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Travilan DR. PD. Inj 1g/vial (IV) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột + 1ống nước cất pha tiêm 10ml; Hộp 10 lọ bột + 10 ống nước cất pha tiêm 10ml

Thuốc Travilan DR. PD. Inj 1g/vial (IV) là gì? Tác dụng,...

0
Thuốc Travilan DR. PD. Inj 1g/vial (IV) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Travilan DR. PD. Inj 1g/vial (IV) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột + 1ống nước cất pha tiêm 10ml; Hộp 10 lọ bột + 10 ống nước cất pha tiêm 10ml

Thuốc Ronlla 2g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ronlla 2g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ronlla 2g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ x 2g

Thuốc Ronlla 2g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ronlla 2g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ronlla 2g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ x 2g

Thuốc Etextroxen Inj. 1g là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Etextroxen Inj. 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Etextroxen Inj. 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Ceftriaci là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ceftriaci là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceftriaci ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1lọ

Thuốc TV- Ceftri 1g là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc TV- Ceftri 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc TV- Ceftri 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc TV- Ceftri 1g là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc TV- Ceftri 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc TV- Ceftri 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ kèm 1 ống nước cất pha tiêm 10ml; Hộp 10 lọ