Thứ Năm, Tháng Sáu 17, 2021
Trang chủ Tags Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri) 1g

Tag: Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri) 1g

Thuốc Trixone 1 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Trixone 1 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Trixone 1 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 5ml

Thuốc Ceftriject là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ceftriject là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceftriject ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Fasdizone là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Fasdizone là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fasdizone ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ + 1 ống 10ml nước cất pha tiêm

Thuốc Korixone Inj. là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Korixone Inj. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Korixone Inj. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Megion 1g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Megion 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Megion 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ, 50 lọ

Thuốc Beecetrax Inj. 1g là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Beecetrax Inj. 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Beecetrax Inj. 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Trexon là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Trexon là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Trexon ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Celetran là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Celetran là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Celetran ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 10ml

Thuốc Rowject inj là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Rowject inj là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Rowject inj ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Ceftritina là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ceftritina là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceftritina ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Ceftriaxone 1g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ceftriaxone 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceftriaxone 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ 1g

Thuốc Ceftriaxon là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ceftriaxon là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceftriaxon ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Ceftrione 1g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ceftrione 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceftrione 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ kèm 1 ống nước cất pha tiêm 10ml; hộp 10 lọ

Thuốc Cetrimaz là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cetrimaz là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cetrimaz ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Shinpoog Cefaxone (SXNQ: Shin Poong Pharm.CO., Ltd; Địa chỉ: 434-4...

0
Thuốc Shinpoog Cefaxone (SXNQ: Shin Poong Pharm.CO., Ltd; Địa chỉ: 434-4 Moknae-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Shinpoog Cefaxone (SXNQ: Shin Poong Pharm.CO., Ltd; Địa chỉ: 434-4 Moknae-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ, 10 lọ

Thuốc Ceftriaxone 1g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ceftriaxone 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceftriaxone 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 10 lọ dung tích 15 ml

Thuốc Medtriaxon là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Medtriaxon là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Medtriaxon ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ, 10 lọ, 25 lọ

Thuốc Ceftristad 1g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ceftristad 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceftristad 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ, hộp 1 lọ kèm 1 ống lidocain 1% 3,5ml

Thuốc Hacefxone 1g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Hacefxone 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hacefxone 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ x 1g

Thuốc Ceftriaxone 1g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ceftriaxone 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceftriaxone 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Ceftriaxone 1g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ceftriaxone 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceftriaxone 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột + 1 ống nước cất pha tiêm 10ml

Thuốc Treadox là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Treadox là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Treadox ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ, 10 lọ

Thuốc Ceftriaxone ACS Dobfar (SXNQ: ACS Dobfar S.P.A (IT), Italy) là...

0
Thuốc Ceftriaxone ACS Dobfar (SXNQ: ACS Dobfar S.P.A (IT), Italy) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceftriaxone ACS Dobfar (SXNQ: ACS Dobfar S.P.A (IT), Italy) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ, 10 lọ; Hộp 1 lọ + 2 ống nước cất pha tiêm 5 ml.

Thuốc Triaxobiotic 1000 (CSNQ: Labesfal Laboratorios Almiro S.A- đ/c: 3465-157 Santiago...

0
Thuốc Triaxobiotic 1000 (CSNQ: Labesfal Laboratorios Almiro S.A- đ/c: 3465-157 Santiago de Besteiros, Portugal) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Triaxobiotic 1000 (CSNQ: Labesfal Laboratorios Almiro S.A- đ/c: 3465-157 Santiago de Besteiros, Portugal) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ thuốc tiêm bột + 1 ống nước cất pha tiêm 10ml; hộp 10 lọ thuốc tiêm bột

Thuốc Triaxobiotic 1000 (CSNQ: Labesfal Laboratorios Almiro S.A- đ/c: 3465-157 Santiago...

0
Thuốc Triaxobiotic 1000 (CSNQ: Labesfal Laboratorios Almiro S.A- đ/c: 3465-157 Santiago de Besteiros, Portugal) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Triaxobiotic 1000 (CSNQ: Labesfal Laboratorios Almiro S.A- đ/c: 3465-157 Santiago de Besteiros, Portugal) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ thuốc tiêm bột + 1 ống nước cất pha tiêm 10ml; hộp 10 lọ thuốc tiêm bột