Thứ Hai, Tháng Sáu 21, 2021
Trang chủ Tags Ceftizoxim (dưới dạng Ceftizoxim Natri) 1g

Tag: Ceftizoxim (dưới dạng Ceftizoxim Natri) 1g

Thuốc Unimone Inj. là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Unimone Inj. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Unimone Inj. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Fizoti Inj. là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Fizoti Inj. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fizoti Inj. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ; hộp 10 lọ

Thuốc Unikyung là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Unikyung là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Unikyung ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ 1g

Thuốc Midazoxim 1g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Midazoxim 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Midazoxim 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ thuốc bột pha tiêm + 01 ống nước cất pha tiêm 5ml (bổ sung quy cách đóng gói theo Công văn số 13195/QLD-ĐK ngày 28/08/2017)

Thuốc Exzoxim 1g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Exzoxim 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Exzoxim 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 lọ

Thuốc Biviminal 1g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Biviminal 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Biviminal 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc SP Ceftizoxime là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc SP Ceftizoxime là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc SP Ceftizoxime ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ, 10 lọ

Thuốc Zasemer 1g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zasemer 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zasemer 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ, 10 lọ

Thuốc Varucefa (SXNQ của Shinpoong Pharm. CO., Ltd, – Korea) là...

0
Thuốc Varucefa (SXNQ của Shinpoong Pharm. CO., Ltd, - Korea) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Varucefa (SXNQ của Shinpoong Pharm. CO., Ltd, - Korea) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ, 10 lọ

Thuốc Midazoxim 1g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Midazoxim 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Midazoxim 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Ceftibiotic 1000 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ceftibiotic 1000 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceftibiotic 1000 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 10ml;

Thuốc Ceftibiotic 1000 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ceftibiotic 1000 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceftibiotic 1000 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ + 10 ống nước cất pha tiêm 10ml;

Thuốc Ceftibiotic 1000 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ceftibiotic 1000 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceftibiotic 1000 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Serafina 1g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Serafina 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Serafina 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Vicicefxim là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Vicicefxim là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vicicefxim ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ, 10 lọ thuốc bột tiêm; Hộp 1 lọ thuốc tiêm + 1 ống nước cất pha tiêm

Thuốc Ceftizoxim VCP là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ceftizoxim VCP là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceftizoxim VCP ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ, 10 lọ thuốc bột tiêm; Hộp 1 lọ thuốc bột tiêm + 1 ống nước cất pha tiêm

Thuốc Ceftizoxim 1G là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ceftizoxim 1G là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceftizoxim 1G ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ, 10 lọ thuốc bột tiêm; Hộp 1 lọ thuốc bột tiêm + 1 ống nước cất pha tiêm

Thuốc Vicicefxim là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Vicicefxim là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng. Những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc và cách bảo quản....

Thuốc Ceftizoxim VCP là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Ceftizoxim VCP là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng. Những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc và cách bảo...

Thuốc Ceftizoxim 1G là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Ceftizoxim 1G là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng. Những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc và cách bảo...