Thứ Tư, Tháng Sáu 16, 2021
Trang chủ Tags Ceftazidime

Tag: Ceftazidime

Thuốc Ceftazidime Kabi 1g là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Ceftazidime Kabi 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceftazidime Kabi 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ Hộp 10 lọ (Công văn 4989/QLD-DDK ngày 09/4/2012)

Thuốc Evozid 1g injection là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Evozid 1g injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Evozid 1g injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ + 1 lọ dung dịch pha tiêm 10ml

Thuốc Ceftazidime Kabi 2g là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Ceftazidime Kabi 2g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceftazidime Kabi 2g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ; hộp 10 lọ

Thuốc Ceftazidime Kabi 0,5g là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Ceftazidime Kabi 0,5g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceftazidime Kabi 0,5g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Tarvicide là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tarvicide là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tarvicide ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ thuốc bột + 1 ống 10ml nước cất pha tiêm

Thuốc Ceftazidime Gerda 2g là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Ceftazidime Gerda 2g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceftazidime Gerda 2g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột pha tiêm

Thuốc Inbionetcefozim Injection 1g là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Inbionetcefozim Injection 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Inbionetcefozim Injection 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ x 1g

Thuốc Fonzidime là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Fonzidime là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fonzidime ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Dilcezime là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Dilcezime là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dilcezime ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ + 1 ống nước pha tiêm 10ml

Thuốc Goodzadim Injection là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Goodzadim Injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Goodzadim Injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Besitabine là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Besitabine là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Besitabine ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Ceftazidime for Injection USP 1000mg là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Ceftazidime for Injection USP 1000mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceftazidime for Injection USP 1000mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ + 1 ống nước pha tiêm 10ml

Thuốc Koftazide là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Koftazide là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Koftazide ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Thuốc tiêm Ceplo 1gm là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Thuốc tiêm Ceplo 1gm là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Thuốc tiêm Ceplo 1gm ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 lọ + lọ nước cất pha tiêm 15ml

Thuốc Cezimeinj Injection là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cezimeinj Injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cezimeinj Injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Ceftazidime for Injection USP 1g là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Ceftazidime for Injection USP 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceftazidime for Injection USP 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Samzin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Samzin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Samzin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1lọ

Thuốc Fonzidime là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Fonzidime là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fonzidime ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Padiozin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Padiozin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Padiozin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ + 1 ống nước vô khuẩn pha tiêm 5ml

Thuốc Cyladim Powder for Injection 1,0g là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Cyladim Powder for Injection 1,0g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cyladim Powder for Injection 1,0g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 lọ

Thuốc Ceftazimark-1g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ceftazimark-1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceftazimark-1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột + 1 ống nước pha tiêm 10ml

Thuốc Ceftaject là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ceftaject là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceftaject ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Zefeta Inj là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zefeta Inj là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zefeta Inj ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ; Hộp 1 lọ

Thuốc Tofdim Inj. là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tofdim Inj. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tofdim Inj. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ, 10 lọ

Thuốc Tofdim Inj. là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tofdim Inj. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tofdim Inj. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ, 10 lọ

Thuốc Tofdim Inj. là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tofdim Inj. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tofdim Inj. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ, 10 lọ

Thuốc Tazimin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tazimin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tazimin ở đâu, giá bao nhiêu tiền 1 lọ 1g + 1 ống n­íc cÊt pha tiªm 5ml

Thuốc Tazimin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tazimin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tazimin ở đâu, giá bao nhiêu tiền 1 lọ 1g + 1 ống n­íc cÊt pha tiªm 5ml

Thuốc Sitacef là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Sitacef là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sitacef ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Seozital là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Seozital là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Seozital ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10lọ

Thuốc Santazid là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Santazid là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Santazid ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1lọ

Thuốc Santazid là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Santazid là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Santazid ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1lọ

Thuốc Samzin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Samzin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Samzin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1lọ

Thuốc Samzin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Samzin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Samzin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1lọ

Thuốc Samzidime injection là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Samzidime injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Samzidime injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Rigozidim là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Rigozidim là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Rigozidim ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Newfazidim Inj. là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Newfazidim Inj. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Newfazidim Inj. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ, 10 lọ

Thuốc Neounixan Inj. là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Neounixan Inj. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Neounixan Inj. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp to chøa 10 Hộp nhá x 1lọ 1g

Thuốc Nefitaz là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Nefitaz là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Nefitaz ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ + 5ml nước cất pha tiêm

Thuốc Metxime-1 GM là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Metxime-1 GM là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Metxime-1 GM ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ