Thứ Ba, Tháng Sáu 15, 2021
Trang chủ Tags Ceftazidime pentahydrate

Tag: Ceftazidime pentahydrate

Dược chất Ceftazidime – Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm...

0
Ceftazidime là gì? Thông tin về chỉ định, chống chỉ định, tác dụng, liều dùng và lưu ý khi sử dụng dược chất Ceftazidime. Bài viết dưới đây của Medy.vn sẽ cung cấp các thông tin hữu ích để tra cứu về dược chất Ceftazidime

Thuốc Santazid là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Santazid là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Santazid ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1lọ

Thuốc Parzidim 1g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Parzidim 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Parzidim 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Vaxcel Ceftazidime-2g Injection là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Vaxcel Ceftazidime-2g Injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vaxcel Ceftazidime-2g Injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Azidime 1g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Azidime 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Azidime 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Santazid là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Santazid là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Santazid ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1lọ

Thuốc Azidime 1g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Azidime 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Azidime 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Thuốc tiêm Indcefta 1g là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Thuốc tiêm Indcefta 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Thuốc tiêm Indcefta 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Deltazime là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Deltazime là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Deltazime ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 1g và 1 ống dung môi 3ml

Thuốc Azidime 1g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Azidime 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Azidime 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Lydozim là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Lydozim là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lydozim ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1lọ + 1 ống nước cất 10ml; Hộp 1lọ

Thuốc Harzime là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Harzime là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Harzime ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1lọ + 1 ống nước cất

Thuốc Alpataxime là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Alpataxime là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Alpataxime ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1lọ

Thuốc Novicefta 1000 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Novicefta 1000 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Novicefta 1000 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Camtax là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Camtax là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Camtax ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1lọ + 1 ống nước cất 10ml

Thuốc Codzidime là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Codzidime là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Codzidime ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Azidime 1g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Azidime 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Azidime 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Cefzid 1G là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefzid 1G là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefzid 1G ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ thuốc và 1 ống 10ml nước cất pha tiêm

Thuốc Flawject Inj. là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Flawject Inj. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Flawject Inj. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1lọ + 1 ống nước cất

Thuốc Azidime 1g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Azidime 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Azidime 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Novicefta 1000 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Novicefta 1000 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Novicefta 1000 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Santazid là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Santazid là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Santazid ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1lọ

Thuốc Tottizim là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tottizim là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tottizim ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1lä + 1èng n­íc cÊt 3ml

Thuốc Tottizim là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tottizim là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tottizim ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1lọ + 1 ống n­íc cÊt 3ml

Thuốc Tottizim là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tottizim là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tottizim ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1lọ + 1 ống n­íc cÊt 3ml

Thuốc Tottizim là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tottizim là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tottizim ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1lọ + 1ống nước cất 3ml

Thuốc Tottizim là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tottizim là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tottizim ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1lọ + 1ống nước cất 3ml

Thuốc K-Zidime Injection là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc K-Zidime Injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc K-Zidime Injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 10ml (BP2007)

Thuốc Harzime là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Harzime là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Harzime ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1lọ + 1 ống nước cất

Thuốc Fortam Inj 1g là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Fortam Inj 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fortam Inj 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ x 1g

Thuốc Ceftidin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ceftidin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceftidin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bét + 1 ống n­íc cÊt pha tiªm 10ml