Thứ Ba, Tháng Sáu 15, 2021
Trang chủ Tags Ceftazidim

Tag: Ceftazidim

Thuốc Perikacin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Perikacin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Perikacin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10lọ

Thuốc Perikacin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Perikacin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Perikacin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10lọ

Thuốc Fortum là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Fortum là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fortum ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Tazicef 2g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tazicef 2g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tazicef 2g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ, 10 lọ

Thuốc Vitazidim là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán

0
Thuốc Vitazidim là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vitazidim ở đâu, giá bao nhiêu tiền

Thuốc Ceftazidim VCP là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ceftazidim VCP là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceftazidim VCP ở đâu, giá bao nhiêu tiền

Thuốc Ceftazidim 1g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ceftazidim 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceftazidim 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền

Thuốc Ceftazidim VCP là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ceftazidim VCP là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceftazidim VCP ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ, hộp 1 lọ +dung môi

Thuốc Ceftazidim 1g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ceftazidim 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceftazidim 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ, hộp 1 lọ +dung môi

Thuốc Ceftazidim là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán

0
Thuốc Ceftazidim là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceftazidim ở đâu, giá bao nhiêu tiền

Thuốc GreaDim là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán

0
Thuốc GreaDim là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc GreaDim ở đâu, giá bao nhiêu tiền

Thuốc SpreaDim là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán

0
Thuốc SpreaDim là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc SpreaDim ở đâu, giá bao nhiêu tiền

Thuốc Viducefdin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán

0
Thuốc Viducefdin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Viducefdin ở đâu, giá bao nhiêu tiền

Thuốc Ceftazidim VCP là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ceftazidim VCP là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceftazidim VCP ở đâu, giá bao nhiêu tiền

Thuốc Ceftazidim 1g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ceftazidim 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceftazidim 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền

Thuốc Niceftam 2g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Niceftam 2g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Niceftam 2g ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 lọ+ 1 lọ dung mội 10ml

Thuốc Vitazidim là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Vitazidim là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vitazidim ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ, hộp 1 lọ 1g thuốc bột tiêm

Thuốc Niceftam 2g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Niceftam 2g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Niceftam 2g ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 lọ+ 1 lọ dung mội 10ml

Thuốc Niceftam 2g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Niceftam 2g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Niceftam 2g ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 lọ+ 1 lọ dung mội 10ml

Thuốc Ceftazidim stada 1gam là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Ceftazidim stada 1gam là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceftazidim stada 1gam ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Alfacef-Ar là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Alfacef-Ar là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Alfacef-Ar ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Alfacef 1gam là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Alfacef 1gam là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Alfacef 1gam ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ