Thứ Hai, Tháng Sáu 21, 2021
Trang chủ Tags Cefradin 1g

Tag: Cefradin 1g

Thuốc Cefradin VCP là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefradin VCP là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefradin VCP ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ, hộp 1 lọ+ 01 ống nước cất pha tiêm 5ml (SX tại CTCPDP Trung Ương 2- Dopharma, SĐK: VD-18637-13), hộp 1 lọ+ 01 ống nước cất pha tiêm 5ml (SX tại CT TNHH MTV 120- Armephaco, SĐK: VD-22389-15)

Thuốc Cefradin 1g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefradin 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefradin 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ, Hộp 10 lọ x 1g thuốc bột pha tiêm

Thuốc Vaciradin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Vaciradin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vaciradin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ, 10 lọ thuốc bột tiêm; hộp 01 lọ thuốc bột tiêm+ 01 ống nước cất pha tiêm 5ml

Thuốc Cefradin VCP là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefradin VCP là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefradin VCP ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ thuốc tiêm bột, Hộp 10 lọ thuốc tiêm bột, Hộp 1 lọ thuốc tiêm bột kèm 1 ống nước cất pha tiêm 5ml

Thuốc Cefradine 1g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefradine 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefradine 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ thuốc bột pha tiêm (tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch, truyền tĩnh mạch)

Thuốc Bifradin 1g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Bifradin 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bifradin 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ thuốc tiêm bột 1g + 1 ống dung môi 10ml; hộp 10 lọ thuốc tiêm bột 1g

Thuốc Bifradin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Bifradin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bifradin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột đông khô + 1 ống dung môi 10ml; hộp 10 lọ bột đông khô + 10 ống dung môi 10 ml, thuốc tiêm đông khô

Thuốc Cefradin VCP là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefradin VCP là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefradin VCP ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ thuốc tiêm bột, Hộp 10 lọ thuốc tiêm bột, Hộp 1 lọ thuốc tiêm bột kèm 1 ống nước cất pha tiêm 5ml