Thứ Hai, Tháng Sáu 14, 2021
Trang chủ Tags Cefpodoxime

Tag: Cefpodoxime

Thuốc Cefxl-200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cefxl-200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefxl-200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Orelox 100mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Orelox 100mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Orelox 100mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Oxifide 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Oxifide 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxifide 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ 10 viên

Thuốc Cefpodoxime 100mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefpodoxime 100mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefpodoxime 100mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Zexif 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zexif 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zexif 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 Viên

Thuốc Zenodem là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Zenodem là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zenodem ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ 6 Viên

Thuốc Pradoxy là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pradoxy là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pradoxy ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp to chøa 10 Hộp nhá x 1 vỉ x 10 Viên

Thuốc Oxifide 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Oxifide 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxifide 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ 10 viên

Thuốc Oxifide 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Oxifide 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Oxifide 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ 10 viên

Thuốc Ofiss 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ofiss 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ofiss 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 Viên

Thuốc Lacedo 100 DT là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Lacedo 100 DT là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lacedo 100 DT ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 2 vỉ x 10 viên nén

Thuốc Keftizox-50 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Keftizox-50 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Keftizox-50 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ để pha 30ml

Thuốc Ikocif-100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ikocif-100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ikocif-100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp lớn đựng 10 hộp nhỏ x 1 vỉ 10 viên

Thuốc Hepotil 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Hepotil 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hepotil 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp ®ùng 10 Hộp nhá x 1 vỉ 10 Viên

Thuốc Dasrocef 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Dasrocef 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dasrocef 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 Viên

Thuốc Cefpodoxime 100mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefpodoxime 100mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefpodoxime 100mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Cefetil – 200 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Cefetil - 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefetil - 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp lớn 10 hộp nhỏ X 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Azstar 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Azstar 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Azstar 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên; hộp 2 vỉ x 10 viên