Thứ Hai, Tháng Sáu 21, 2021
Trang chủ Tags Cefpodoxime proxetil

Tag: Cefpodoxime proxetil

Dược chất Cefpodoxime – Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm...

0
Cefpodoxime là gì? Thông tin về chỉ định, chống chỉ định, tác dụng, liều dùng và lưu ý khi sử dụng dược chất Cefpodoxime. Bài viết dưới đây của Medy.vn sẽ cung cấp các thông tin hữu ích để tra cứu về dược chất Cefpodoxime

Thuốc Letsero là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Letsero là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Letsero ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ để pha 50ml hỗn dịch

Thuốc Ludox 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ludox 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ludox 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc New Oral là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc New Oral là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc New Oral ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 60ml

Thuốc Sepdom là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Sepdom là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sepdom ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ để pha 50ml hỗn dịch

Thuốc Xpoxime-200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Xpoxime-200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Xpoxime-200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Taxetil capsule là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Taxetil capsule là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Taxetil capsule ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 6 viên

Thuốc Cefdoxone là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cefdoxone là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefdoxone ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Cefpova 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefpova 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefpova 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Sepy-O-100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Sepy-O-100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sepy-O-100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Sepy-O-200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Sepy-O-200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sepy-O-200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Ludox 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ludox 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ludox 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Ludox 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ludox 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ludox 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Triafax DT là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Triafax DT là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Triafax DT ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Evodoxim là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Evodoxim là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Evodoxim ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 50ml

Thuốc Cefdoxone100mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cefdoxone100mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefdoxone100mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Xpoxime-200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Xpoxime-200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Xpoxime-200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Cefonova 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefonova 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefonova 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Xpoxime-200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Xpoxime-200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Xpoxime-200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Cefpodoxime Proxetil dispersible tablets 100mg là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Cefpodoxime Proxetil dispersible tablets 100mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefpodoxime Proxetil dispersible tablets 100mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Tam Bac 200 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Tam Bac 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tam Bac 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp đựng 5 hộp nhỏ x 1 vỉ 10 viên

Thuốc Ludox 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ludox 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ludox 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Edocom B 100 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Edocom B 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Edocom B 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 6 viên

Thuốc Nepotel-200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Nepotel-200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Nepotel-200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Podoxi 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Podoxi 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Podoxi 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Cacef-200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cacef-200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cacef-200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1vỉ x 10viên

Thuốc Tam Bac 100 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Tam Bac 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tam Bac 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp đựng 5 hộp nhỏ x 1 vỉ 10 viên

Thuốc Cacef-200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cacef-200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cacef-200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1vỉ x 10viên

Thuốc Poan 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Poan 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Poan 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 Viên

Thuốc Nepotel-200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Nepotel-200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Nepotel-200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Xpoxime-200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Xpoxime-200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Xpoxime-200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Ceftresana là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ceftresana là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceftresana ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 gói

Thuốc Cefpodoxime Dispersible tablets 100mg là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Cefpodoxime Dispersible tablets 100mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefpodoxime Dispersible tablets 100mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Evodoxim là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Evodoxim là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Evodoxim ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 50ml

Thuốc Auropodox 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Auropodox 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Auropodox 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ 10 viên

Thuốc Macoxy-200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Macoxy-200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Macoxy-200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 6 viên

Thuốc Auropodox 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Auropodox 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Auropodox 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1lọ 100ml

Thuốc Cefpodoxime Dispersible tablets 100mg là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Cefpodoxime Dispersible tablets 100mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefpodoxime Dispersible tablets 100mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Macoxy-200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Macoxy-200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Macoxy-200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 6 viên

Thuốc Kefodox 100 sachet là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Kefodox 100 sachet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Kefodox 100 sachet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 gói x 2,5g