Thứ Ba, Tháng Sáu 15, 2021
Trang chủ Tags Cefpodoxim

Tag: Cefpodoxim

Thuốc Skypodox 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Skypodox 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Skypodox 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ 10 viên

Thuốc Chempod-200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Chempod-200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Chempod-200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Chempod là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Chempod là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Chempod ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Cefpodoxim 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefpodoxim 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefpodoxim 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên; 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Mibedotil là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Mibedotil là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Mibedotil ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 30 gói x 3g

Thuốc Eudoxime 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Eudoxime 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Eudoxime 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền

Thuốc Cefpodoxim 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefpodoxim 100 - US Đổi tên thành: Goldasmo 100 (theo Công văn số 12280/QLD-ĐK ngày 08/07/2015) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefpodoxim 100 - US Đổi tên thành: Goldasmo 100 (theo Công văn số 12280/QLD-ĐK ngày 08/07/2015) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 14 gói x 3g

Thuốc Supoxim 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Supoxim 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Supoxim 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền

Thuốc Supoxim 50 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Supoxim 50 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Supoxim 50 ở đâu, giá bao nhiêu tiền

Thuốc Cefpodoxim 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefpodoxim 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefpodoxim 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Supoxim 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Supoxim 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Supoxim 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền viên

Thuốc Supoxim 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Supoxim 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Supoxim 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền viên

Thuốc Fabapoxim 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Fabapoxim 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fabapoxim 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Cefpodoxim 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefpodoxim 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefpodoxim 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Supoxim 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Supoxim 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Supoxim 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền

Thuốc Supoxim 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Supoxim 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Supoxim 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền

Thuốc Cepoxitil 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cepoxitil 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cepoxitil 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Cepoxitil 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cepoxitil 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cepoxitil 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền 1 vỉ x 10 viên