Chủ Nhật, Tháng Sáu 20, 2021
Trang chủ Tags Cefpodoxim Proxetil

Tag: Cefpodoxim Proxetil

Thuốc Tam Bac 50 Suspension là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Tam Bac 50 Suspension là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tam Bac 50 Suspension ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai (để pha thành 60ml hỗn dịch)

Thuốc Vatirino Paediatric là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Vatirino Paediatric là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vatirino Paediatric ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 30ml

Thuốc Telmox là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Telmox là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Telmox ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ pha 50ml, bột pha hỗn dịch uống

Thuốc Cefpodoxime Proxetil Tablets 200mg là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Cefpodoxime Proxetil Tablets 200mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefpodoxime Proxetil Tablets 200mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Rovanten 40mg/5ml là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Rovanten 40mg/5ml là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Rovanten 40mg/5ml ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 50ml

Thuốc Cefpodoxime Proxetil Tablets 200mg là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Cefpodoxime Proxetil Tablets 200mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefpodoxime Proxetil Tablets 200mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Meghapod 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Meghapod 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Meghapod 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 10 viên

Thuốc Osarox-100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Osarox-100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Osarox-100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Markime 100 DT là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Markime 100 DT là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Markime 100 DT ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Markime 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Markime 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Markime 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 gói

Thuốc Gamincef sachet là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gamincef sachet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gamincef sachet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 gói

Thuốc Triafax 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Triafax 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Triafax 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên; hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Telmox là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Telmox là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Telmox ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ pha 50ml

Thuốc Zexif Sachet là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zexif Sachet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zexif Sachet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 gói

Thuốc Opox-200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Opox-200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Opox-200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Opox-100DT là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Opox-100DT là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Opox-100DT ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Reldicef là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Reldicef là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Reldicef ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 20 gói

Thuốc Cefpoquick là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cefpoquick là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefpoquick ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 gói

Thuốc Opox-200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Opox-200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Opox-200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Opox-100DT là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Opox-100DT là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Opox-100DT ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Markime 100 DT là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Markime 100 DT là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Markime 100 DT ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Zexif Sachet là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zexif Sachet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zexif Sachet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 gói

Thuốc Cefpodoxime Proxetil for Oral suspension USP 100mg là gì? Tác...

0
Thuốc Cefpodoxime Proxetil for Oral suspension USP 100mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefpodoxime Proxetil for Oral suspension USP 100mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 20 gói

Thuốc Xelsepsin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Xelsepsin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Xelsepsin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Flotaxime Tab. là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Flotaxime Tab. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Flotaxime Tab. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Noblud là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Noblud là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Noblud ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Markime 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Markime 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Markime 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 gói

Thuốc Cefpodoxime là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cefpodoxime là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefpodoxime ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột pha 30ml hỗn dịch uống

Thuốc Zenodem Tablets 100mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Zenodem Tablets 100mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zenodem Tablets 100mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 6 viên

Thuốc Miracef 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Miracef 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Miracef 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 gói

Thuốc Monocef – O 200 là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Monocef - O 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Monocef - O 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Monocef – O 100 là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Monocef - O 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Monocef - O 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Miracef 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Miracef 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Miracef 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 gói

Thuốc Loriquick 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Loriquick 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Loriquick 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Aegencefpo 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Aegencefpo 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Aegencefpo 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Telmox là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Telmox là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Telmox ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ pha 50ml

Thuốc Telmox là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Telmox là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Telmox ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ pha 50ml

Thuốc Selbako 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Selbako 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Selbako 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Podoprox – 200 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Podoprox - 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Podoprox - 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1vỉ x 10viên

Thuốc Osarox-100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Osarox-100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Osarox-100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên