Thứ Năm, Tháng Sáu 17, 2021
Trang chủ Tags Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) 200mg

Tag: Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) 200mg

Thuốc XLCefuz-200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc XLCefuz-200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc XLCefuz-200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Cefoflam 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefoflam 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefoflam 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1vỉ x 10viên

Thuốc Vexpod 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Vexpod 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vexpod 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Necpod-200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Necpod-200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Necpod-200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Swich-200 Tablets là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Swich-200 Tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Swich-200 Tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc V-PROX 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc V-PROX 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc V-PROX 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Zedoxim-200 capsule là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zedoxim-200 capsule là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zedoxim-200 capsule ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 4 viên

Thuốc Tohan capsule là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tohan capsule là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tohan capsule ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 4 viên

Thuốc Rolxexim là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Rolxexim là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Rolxexim ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ bấm Alu-Alu 4 viên

Thuốc Chemdrox – 200 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Chemdrox - 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Chemdrox - 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Antipodox 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Antipodox 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Antipodox 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Gamincef 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gamincef 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gamincef 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Lucass 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Lucass 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lucass 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Dinpocef-200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Dinpocef-200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dinpocef-200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 6 viên; Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Dinpocef-200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Dinpocef-200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dinpocef-200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Dinpocef-200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Dinpocef-200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dinpocef-200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 6 viên; Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Dinpocef-200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Dinpocef-200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dinpocef-200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 6 viên; Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Dasrocef 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Dasrocef 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dasrocef 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Chemdrox – 200 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Chemdrox - 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Chemdrox - 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Cefdoxm là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cefdoxm là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefdoxm ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ Alu/Alu x 10 viên; Hộp 2 vỉ Alu/Alu x 10 viên

Thuốc Sefpotec là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Sefpotec là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sefpotec ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 5 viên

Thuốc Swich-200 Tablets là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Swich-200 Tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Swich-200 Tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Swich-200 Tablets là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Swich-200 Tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Swich-200 Tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Sefpotec là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Sefpotec là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sefpotec ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 5 viên

Thuốc Tiphadocef 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tiphadocef 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tiphadocef 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Tiphadocef 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tiphadocef 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tiphadocef 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Tiphadocef 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tiphadocef 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tiphadocef 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Flogenxin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Flogenxin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Flogenxin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 5 viên

Thuốc Fabapoxim 200DT là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Fabapoxim 200DT là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fabapoxim 200DT ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc HVCefpo 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc HVCefpo 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc HVCefpo 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Vutu 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Vutu 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vutu 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên; hộp 1 chai 50 viên

Thuốc Podus là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Podus là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Podus ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Gadoxime 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gadoxime 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gadoxime 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Mebicefpo 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Mebicefpo 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Mebicefpo 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Podoxime 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Podoxime 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Podoxime 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Dobixime 200 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Dobixime 200 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dobixime 200 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Cefpodoxim 200 – HV là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Cefpodoxim 200 - HV là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefpodoxim 200 - HV ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Cefpodoxim 200mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefpodoxim 200mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefpodoxim 200mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Vudu-cefpodoxim 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Vudu-cefpodoxim 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vudu-cefpodoxim 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên; hộp 1 chai 50 viên

Thuốc Cefpodoxim 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefpodoxim 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefpodoxim 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ, x 10 viên