Chủ Nhật, Tháng Sáu 20, 2021
Trang chủ Tags Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) 200 mg

Tag: Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) 200 mg

Thuốc Emfoxim 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Emfoxim 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Emfoxim 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 6 viên

Thuốc Topcefpo 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Topcefpo 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Topcefpo 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên, hộp 2 vỉ x 10 viên, hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Imedoxim 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Imedoxim 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Imedoxim 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Abvaceff 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Abvaceff 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Abvaceff 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Orientfe 200 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Orientfe 200 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Orientfe 200 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; Chai 30 viên, 60 viên, 100 viên

Thuốc Medxil 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Medxil 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Medxil 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Ceodox 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ceodox 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceodox 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Dutixim 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Dutixim 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dutixim 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Duleusic 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Duleusic 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Duleusic 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ, 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Pacfon 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Pacfon 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pacfon 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Doximpak 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Doximpak 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Doximpak 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ, 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Biacefpo 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Biacefpo 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Biacefpo 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Podolamn 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Podolamn 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Podolamn 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ, 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Doximpak 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Doximpak 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Doximpak 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ, 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Ceftikas 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ceftikas 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceftikas 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ, 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Goldasmo 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Goldasmo 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Goldasmo 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Glofap là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Glofap là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Glofap ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Ingaron 200 DST là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Ingaron 200 DST là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ingaron 200 DST ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ, 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Fixnat 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Fixnat 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fixnat 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Ceforipin 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ceforipin 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceforipin 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Ceforipin 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ceforipin 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceforipin 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Cefpodoxim 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefpodoxim 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefpodoxim 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Dutixim 200 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Dutixim 200 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dutixim 200 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên