Chủ Nhật, Tháng Sáu 20, 2021
Trang chủ Tags Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) 100mg

Tag: Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) 100mg

Thuốc Lucass sachet là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Lucass sachet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lucass sachet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 gói

Thuốc Necpod-100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Necpod-100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Necpod-100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc V-PROX 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc V-PROX 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc V-PROX 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Dinpocef-100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Dinpocef-100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dinpocef-100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 6 viên

Thuốc Rolxexim là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Rolxexim là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Rolxexim ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ bấm Alu-Alu 4 viên

Thuốc Chemdrox – 100 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Chemdrox - 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Chemdrox - 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Cefposan 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefposan 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefposan 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Nadixime 100DT là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Nadixime 100DT là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Nadixime 100DT ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Ceponew 100mg capsule là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Ceponew 100mg capsule là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceponew 100mg capsule ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Ceponew 100mg capsule là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Ceponew 100mg capsule là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceponew 100mg capsule ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Ceponew 100mg capsule là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Ceponew 100mg capsule là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceponew 100mg capsule ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Necpod-100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Necpod-100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Necpod-100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Skypodox 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Skypodox 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Skypodox 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ hoặc 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Gamincef 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gamincef 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gamincef 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Nefidoxime là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Nefidoxime là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Nefidoxime ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1vỉ x 10viên

Thuốc Eplancef 100mg capsule là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Eplancef 100mg capsule là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Eplancef 100mg capsule ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Nefidoxime là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Nefidoxime là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Nefidoxime ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1vỉ x 10viên

Thuốc Eskafoxim là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Eskafoxim là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Eskafoxim ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 4 viên

Thuốc Chemdrox – 100 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Chemdrox - 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Chemdrox - 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Cefdoxm là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cefdoxm là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefdoxm ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ Alu/Alu x 10 viên; Hộp 2 vỉ Alu/Alu x 10 viên

Thuốc Tiphadocef 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tiphadocef 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tiphadocef 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Tiphadocef 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tiphadocef 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tiphadocef 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Tiphadocef 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tiphadocef 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tiphadocef 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Gadoxime 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gadoxime 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gadoxime 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 02 vỉ x 10 viên

Thuốc Cefpodoxim 100 – HV là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Cefpodoxim 100 - HV là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefpodoxim 100 - HV ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 20 gói x 3 g

Thuốc Vutu 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Vutu 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vutu 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Cefubi -100DT là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefubi -100DT là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefubi -100DT ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên; hộp 5 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Mebicefpo 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Mebicefpo 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Mebicefpo 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Philtadol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Philtadol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Philtadol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 gói x 3 gam

Thuốc Cendromid 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cendromid 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cendromid 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 túi x 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Cefpodoxim 100mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefpodoxim 100mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefpodoxim 100mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Cefpodoxim 100mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefpodoxim 100mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefpodoxim 100mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp10 vỉ x 10 viên

Thuốc Eudoxime 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Eudoxime 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Eudoxime 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên