Thứ Hai, Tháng Sáu 21, 2021
Trang chủ Tags Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) 100 mg

Tag: Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) 100 mg

Thuốc Emfoxim 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Emfoxim 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Emfoxim 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 6 viên

Thuốc Emfoxim 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Emfoxim 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Emfoxim 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 6 viên

Thuốc Alexdoxim 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Alexdoxim 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Alexdoxim 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Cefpodoxim 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefpodoxim 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefpodoxim 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Ingaron 100 DST là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Ingaron 100 DST là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ingaron 100 DST ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên, hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Pedolas 100 tab là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Pedolas 100 tab là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pedolas 100 tab ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Pacfon 100 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Pacfon 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pacfon 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Doximpak 100 cap là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Doximpak 100 cap là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Doximpak 100 cap ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Ofpexim 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ofpexim 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ofpexim 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 gói x 3g

Thuốc Doximpak 100 tab là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Doximpak 100 tab là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Doximpak 100 tab ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Pacfon 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Pacfon 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pacfon 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 gói, 14 gói, 20 gói x 3g

Thuốc Duleusic 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Duleusic 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Duleusic 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 gói, 14 gói, 20 gói x 3g

Thuốc Cefodomid 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefodomid 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefodomid 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 túi x 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Ceodox 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ceodox 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceodox 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Podolamn 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Podolamn 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Podolamn 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Cepoxitil 100 Sachet là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Cepoxitil 100 Sachet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cepoxitil 100 Sachet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 gói 3g, hộp 25 gói x 3g

Thuốc Pedolas 100 cap là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Pedolas 100 cap là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pedolas 100 cap ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Tendipoxim 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tendipoxim 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tendipoxim 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 gói, 14 gói, 20 gói x 3 g

Thuốc Goldasmo 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Goldasmo 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Goldasmo 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Cadinixim là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cadinixim là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cadinixim ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 gói, 14 gói, 20 gói x 3 g

Thuốc Cefpodoxime 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefpodoxime 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefpodoxime 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 gói x 1,5g

Thuốc Pofakid là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pofakid là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pofakid ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 gói, 14 gói, 20 gói x 3g

Thuốc Biacefpo 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Biacefpo 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Biacefpo 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Tacedox là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tacedox là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tacedox ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Fixnat 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Fixnat 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fixnat 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Ceforipin 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ceforipin 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceforipin 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Ceforipin 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ceforipin 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceforipin 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Cefpodoxim 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefpodoxim 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefpodoxim 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Biacefpo 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Biacefpo 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Biacefpo 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Dutixim 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Dutixim 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dutixim 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 20 gói x 3g