Thứ Năm, Tháng Sáu 17, 2021
Trang chủ Tags Cefoxitin (dưới dạng Cefoxitin natri) 1g

Tag: Cefoxitin (dưới dạng Cefoxitin natri) 1g

Thuốc Cefoxitin Gerda 1G là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Cefoxitin Gerda 1G là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefoxitin Gerda 1G ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Vicefoxitin 1g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Vicefoxitin 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vicefoxitin 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ, 10 lọ, Hộp 1 lọ+ 2 ống nước cất pha tiêm 5ml (SX tại Armephaco, VD-22389-15 hoặc SX tại Dopharma, VD-18637-13)

Thuốc Exitin 1g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Exitin 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Exitin 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 lọ

Thuốc Fisulty 1 g là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Fisulty 1 g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fisulty 1 g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ; hộp 10 lọ

Thuốc Cefoxitin Glomed 1g là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Cefoxitin Glomed 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefoxitin Glomed 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ, 10 lọ, 25 lọ

Thuốc Shinxetin (SXNQ của Shin Poong Pharm CO., Ltd; Địa chỉ:...

0
Thuốc Shinxetin (SXNQ của Shin Poong Pharm CO., Ltd; Địa chỉ: 481 Mansu-ri, Osong-eup, Cheongwon-gun, Chungcheongbuk-do, korea) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Shinxetin (SXNQ của Shin Poong Pharm CO., Ltd; Địa chỉ: 481 Mansu-ri, Osong-eup, Cheongwon-gun, Chungcheongbuk-do, korea) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ, 10 lọ

Thuốc Tenafotin 1000 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tenafotin 1000 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tenafotin 1000 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 10ml;

Thuốc Tenafotin 1000 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tenafotin 1000 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tenafotin 1000 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ + 10 ống nước cất pha tiêm 10ml;

Thuốc Tenafotin 1000 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tenafotin 1000 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tenafotin 1000 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Lyris 1g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Lyris 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lyris 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Lyris 1g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Lyris 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lyris 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Lyris 1g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Lyris 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lyris 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Midepime 1g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Midepime 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Midepime 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Elisen 1g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Elisen 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Elisen 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Elisen 1g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Elisen 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Elisen 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Elisen 1g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Elisen 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Elisen 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ