Thứ Ba, Tháng Một 19, 2021
Trang chủ Tags Cefotaxime

Tag: Cefotaxime

Thuốc Cefotaxime for injection là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Cefotaxime for injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefotaxime for injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ thuốc + 1 ống dung môi pha tiêm 10ml

Thuốc Kefotax là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Kefotax là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Kefotax ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ thuốc + ống 5ml nước cất pha tiêm

Thuốc Cefotaxime sodium Injection là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Cefotaxime sodium Injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefotaxime sodium Injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ thuốc + 1 ống dung môi pha tiêm

Thuốc Brutax là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Brutax là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Brutax ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ + 1 ống dung môi

Thuốc Unitaxime Inj. là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Unitaxime Inj. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Unitaxime Inj. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ 1 g

Thuốc Unitaxime Inj. là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Unitaxime Inj. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Unitaxime Inj. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ 1 g

Thuốc Unitaxime Inj. là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Unitaxime Inj. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Unitaxime Inj. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ 1 g

Thuốc Ucetaxime – 1000 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Ucetaxime - 1000 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ucetaxime - 1000 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bét Thuốc, 1 ống n­íc pha tiªm 5ml

Thuốc Twice-cef injection là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Twice-cef injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Twice-cef injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ x 1g

Thuốc Sivoxim for injection là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Sivoxim for injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sivoxim for injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ Thuốc 1g + 1 ống n­íc cÊt; Hộp 10 lọ Thuốc 1g + 10 ống n­íc cÊt; Hộp 50 lọ Thuốc 1g + 50 ống n­íc cÊt

Thuốc Santax là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Santax là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Santax ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ Thuốc + 1 ống n­íc cÊt pha tiªm

Thuốc Philceofin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Philceofin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Philceofin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Nefitaxime là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Nefitaxime là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Nefitaxime ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1lọ + 1 ống dung m«i

Thuốc Meritaxi 1g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Meritaxi 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Meritaxi 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Gramotax là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Gramotax là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gramotax ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bét 1g + 1 ống n­íc cÊt pha tiªm 5ml

Thuốc Gramotax là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Gramotax là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gramotax ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bét 1g + 1 ống n­íc cÊt pha tiªm 5ml

Thuốc Fortaxime là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Fortaxime là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fortaxime ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ Thuốc; Hộp 1 lọ Thuốc + 1 ống dung m«i

Thuốc Ficaoxime là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ficaoxime là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ficaoxime ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột 1g +1 ống dung môi 10ml

Thuốc Cefotaxime là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cefotaxime là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefotaxime ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ + 1 ống dung m«i 5ml

Thuốc Cefotaxim là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cefotaxim là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefotaxim ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ + 1 ống n­íc cÊt 5ml

Thuốc Cefotaxim là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cefotaxim là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefotaxim ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ + 1 ống n­íc cÊt 5ml

Thuốc Beecetam Inj. là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Beecetam Inj. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Beecetam Inj. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Artaxim là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Artaxim là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Artaxim ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 100 lọ

Thuốc Acitaxime là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Acitaxime là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Acitaxime ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ Thuốc + 1 ống 5ml n­íc cÊt pha tiªm

Thuốc Acitaxime là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Acitaxime là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Acitaxime ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ Thuốc + 1 ống 5ml n­íc cÊt pha tiªm

Thuốc Imetoxim 1g là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Imetoxim 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Imetoxim 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp/1 lọ

Thuốc ABL-Cefotaxime 1g là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc ABL-Cefotaxime 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc ABL-Cefotaxime 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp/1 lọ