Thứ Năm, Tháng Một 28, 2021
Trang chủ Tags Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri) 1g

Tag: Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri) 1g

Thuốc BASULTAM là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc BASULTAM là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc BASULTAM ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột pha tiêm

Thuốc Magtam 1,5g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Magtam 1,5g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Magtam 1,5g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột

Thuốc Spencer là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Spencer là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Spencer ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Razocon 2000 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Razocon 2000 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Razocon 2000 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột

Thuốc Tabazo Inj là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tabazo Inj là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tabazo Inj ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc BASULTAM là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc BASULTAM là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc BASULTAM ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột pha tiêm

Thuốc BASULTAM là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc BASULTAM là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc BASULTAM ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột pha tiêm

Thuốc BASULTAM là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc BASULTAM là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc BASULTAM ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột pha tiêm

Thuốc BASULTAM là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc BASULTAM là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc BASULTAM ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột pha tiêm

Thuốc Viciperazol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Viciperazol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Viciperazol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ, hộp 1 lọ + 01 ống nước cất pha tiêm 5ml (SĐK: VD-18637-13 hoặc VD-22389-15)

Thuốc Bifopezon 1g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Bifopezon 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bifopezon 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột kèm 1 ống nước cất pha tiêm 4ml; hộp 10 lọ

Thuốc Cefoperazon Stada 1g là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Cefoperazon Stada 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefoperazon Stada 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ, hộp 1 lọ kèm 1 ống nước cất pha tiêm 5ml, hộp 10 lọ kèm 10 ống nước cất pha tiêm 5ml

Thuốc TV-Perazol 1g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc TV-Perazol 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc TV-Perazol 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc SP Cefoperazone là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc SP Cefoperazone là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc SP Cefoperazone ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ, 10 lọ

Thuốc Ceraapix là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ceraapix là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ceraapix ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ kèm 1 ống, 10 ống nước cất pha tiêm 5ml

Thuốc Rafozicef là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Rafozicef là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Rafozicef ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ, 10 lọ, 25 lọ

Thuốc Isavent là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Isavent là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Isavent ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Cefapezone (SXNQ: Shin Poong Pharm. CO., Ltd; Địa chỉ: 434-4...

0
Thuốc Cefapezone (SXNQ: Shin Poong Pharm. CO., Ltd; Địa chỉ: 434-4 Mokae-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefapezone (SXNQ: Shin Poong Pharm. CO., Ltd; Địa chỉ: 434-4 Mokae-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ, 10 lọ