Thứ Hai, Tháng Một 18, 2021
Trang chủ Tags Cefadroxil 500mg/ viên

Tag: Cefadroxil 500mg/ viên

Thuốc Sandroxil là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Sandroxil là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sandroxil ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên nén phân tán

Thuốc Cefadroxil 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefadroxil 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefadroxil 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên nén phân tán

Thuốc Fabadroxil là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Fabadroxil là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fabadroxil ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang

Thuốc Euzidroxin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Euzidroxin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Euzidroxin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 12 viên nang

Thuốc Cefadroxil 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefadroxil 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefadroxil 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; Hộp 5 vỉ x 12 viên nang

Thuốc Cefadroxil 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefadroxil 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefadroxil 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 6 viên; Chai 200 viên nang (xanh lá đậm/ xanh lá nhạt)

Thuốc Cophadroxil 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cophadroxil 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cophadroxil 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên; Chai 200 viên nang (xanh lam/ nâu đỏ)

Thuốc Draichin 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Draichin 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Draichin 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; Chai 100 viên, 200 viên nang (xanh/ vàng)

Thuốc Dadroxil là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Dadroxil là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dadroxil ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 8 vỉ x 10 viên nang (xám/ xám)

Thuốc Dadroxil là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Dadroxil là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dadroxil ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 8 vỉ x 10 viên nang (xanh/ xanh)

Thuốc Dadroxil là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Dadroxil là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dadroxil ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 8 vỉ x 10 viên nang (đỏ/ đỏ)

Thuốc Cefadroxil 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefadroxil 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefadroxil 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 6 viên; Chai 200 viên nang (xanh lá đậm/ xanh lá nhạt)

Thuốc Cefadroxil 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefadroxil 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefadroxil 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên; Chai 200 viên nang (xanh lam/ nâu đỏ)

Thuốc Cefadroxil 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cefadroxil 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefadroxil 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; Chai 100 viên, 200 viên nang (xanh/ vàng)

Thuốc Dadroxil là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Dadroxil là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dadroxil ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 8 vỉ x 10 viên nang (đỏ/ đỏ)

Thuốc Cefadroxil là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cefadroxil là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefadroxil ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên; Chai 100 viên nang

Thuốc Cefadroxil là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cefadroxil là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefadroxil ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên; Chai 100 viên nang