Thứ Sáu, Tháng Bảy 10, 2020
Trang chủ Tags Bệnh viện ở Hồ Chí Minh

Tag: Bệnh viện ở Hồ Chí Minh

Khoa Dược – Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Giờ Hồ...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Dược - Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Giờ Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Giờ bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Đa khoa huyện...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Giờ Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Giờ bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Xét nghiệm – Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Giờ...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Xét nghiệm - Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Giờ Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Giờ bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Kiểm soát dịch bệnh – 576 Nguyễn Kiệm Hồ Chí...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Kiểm soát dịch bệnh - 576 Nguyễn Kiệm Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 576 Nguyễn Kiệm bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Cận lâm sàng – Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Cận lâm sàng - Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Kiểm soát Dịch bệnh an toàn vệ sinh thực phẩm...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Kiểm soát Dịch bệnh an toàn vệ sinh thực phẩm Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Khoa Kiểm soát Dịch bệnh an toàn vệ sinh thực phẩm bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Dinh dưỡng – Bệnh viện 175 Bộ quốc phòng Hồ...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Dinh dưỡng - Bệnh viện 175 Bộ quốc phòng Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Bệnh viện 175 Bộ quốc phòng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Đơn vị Cơ xương khớp – Đơn vị điều trị ban...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Đơn vị Cơ xương khớp - Đơn vị điều trị ban ngày - Bệnh viện Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 3 Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Bệnh viện Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Cơ sở 3 bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Chuyên khoa Thẩm mỹ – Trung tâm Y khoa Nhân Sinh...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Chuyên khoa Thẩm mỹ - Trung tâm Y khoa Nhân Sinh Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Trung tâm Y khoa Nhân Sinh bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Siêu âm Tổng quát – Trung tâm Y khoa Nhân...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Siêu âm Tổng quát - Trung tâm Y khoa Nhân Sinh Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Trung tâm Y khoa Nhân Sinh bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Mắt – Trung tâm Y khoa Nhân Sinh Hồ Chí...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Mắt - Trung tâm Y khoa Nhân Sinh Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Trung tâm Y khoa Nhân Sinh bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa X-quang – Nhũ ảnh – Trung tâm Y khoa Nhân...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa X-quang - Nhũ ảnh - Trung tâm Y khoa Nhân Sinh Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Trung tâm Y khoa Nhân Sinh bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Truyền nhiễm – Bệnh viện Quận 12 Hồ Chí Minh

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Quận 12 Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Bệnh viện Quận 12 bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Nhi – Trung tâm Y khoa Nhân Sinh Hồ Chí...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Nhi - Trung tâm Y khoa Nhân Sinh Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Trung tâm Y khoa Nhân Sinh bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Sinh hóa – Bệnh viện Quân y 175 Hồ Chí...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Sinh hóa - Bệnh viện Quân y 175 Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Bệnh viện Quân y 175 bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Siêu âm – Bệnh viện Nguyễn Trãi Hồ Chí Minh

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Siêu âm - Bệnh viện Nguyễn Trãi Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Bệnh viện Nguyễn Trãi bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Nhiễm – Bệnh viện Nguyễn Trãi Hồ Chí Minh

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Nhiễm - Bệnh viện Nguyễn Trãi Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Bệnh viện Nguyễn Trãi bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Nguyễn Trãi Hồ...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Nguyễn Trãi Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Bệnh viện Nguyễn Trãi bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Hồi sức Cấp cứu – Trung tâm Y khoa Nhân...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Hồi sức Cấp cứu - Trung tâm Y khoa Nhân Sinh Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Trung tâm Y khoa Nhân Sinh bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Vô sinh – Hiếm muộn – Trung tâm Y khoa...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Vô sinh - Hiếm muộn - Trung tâm Y khoa Nhân Sinh Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Trung tâm Y khoa Nhân Sinh bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Dinh dưỡng – Bệnh viện Nguyễn Trãi Hồ Chí Minh

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Dinh dưỡng - Bệnh viện Nguyễn Trãi Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Bệnh viện Nguyễn Trãi bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Giải phẫu bệnh lý – Bệnh viện Nguyễn Trãi Hồ...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Giải phẫu bệnh lý - Bệnh viện Nguyễn Trãi Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Bệnh viện Nguyễn Trãi bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Dược – Bệnh Viện Y học cổ truyền Quân đội...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Dược - Bệnh Viện Y học cổ truyền Quân đội Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Bệnh Viện Y học cổ truyền Quân đội Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Điện tim – Bệnh viện Nguyễn Trãi Hồ Chí Minh

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Điện tim - Bệnh viện Nguyễn Trãi Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Bệnh viện Nguyễn Trãi bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Xét nghiệm – Trung tâm Y khoa Nhân Sinh Hồ...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Xét nghiệm - Trung tâm Y khoa Nhân Sinh Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Trung tâm Y khoa Nhân Sinh bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Cấp cứu Tổng hợp – Bệnh viện Nguyễn Trãi Hồ...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Cấp cứu Tổng hợp - Bệnh viện Nguyễn Trãi Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Bệnh viện Nguyễn Trãi bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Tim mạch 1 – Bệnh viện Nguyễn Trãi Hồ Chí...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Tim mạch 1 - Bệnh viện Nguyễn Trãi Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Bệnh viện Nguyễn Trãi bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Tim mạch 2 – Bệnh viện Nguyễn Trãi Hồ Chí...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Tim mạch 2 - Bệnh viện Nguyễn Trãi Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Bệnh viện Nguyễn Trãi bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Tai Mũi Họng – Trung tâm Y khoa Nhân Sinh...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Tai Mũi Họng - Trung tâm Y khoa Nhân Sinh Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Trung tâm Y khoa Nhân Sinh bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Khám bệnh – Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Giờ...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Giờ Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Giờ bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Nội nhi – Bệnh viện Đa khoa Ngọc Linh Hồ...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Nội nhi - Bệnh viện Đa khoa Ngọc Linh Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Ngọc Linh bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Mắt – Bệnh viện Đa khoa Ngọc Linh Hồ Chí...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Mắt - Bệnh viện Đa khoa Ngọc Linh Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Ngọc Linh bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Ung bướu – Trung tâm Y khoa Nhân Sinh Hồ...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Ung bướu - Trung tâm Y khoa Nhân Sinh Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Trung tâm Y khoa Nhân Sinh bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Tâm lý – Bệnh viện FV Hồ Chí Minh

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Tâm lý - Bệnh viện FV Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Bệnh viện FV bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa điều trị Khoa Nội tiêu hóa – gan mật –...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa điều trị Khoa Nội tiêu hóa – gan mật - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Nội soi – Bệnh viện Nguyễn Trãi Hồ Chí Minh

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Nội soi - Bệnh viện Nguyễn Trãi Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Bệnh viện Nguyễn Trãi bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Xét nghiệm – Phòng khám Hoàn Mỹ Sài Gòn Hồ...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Xét nghiệm - Phòng khám Hoàn Mỹ Sài Gòn Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Phòng khám Hoàn Mỹ Sài Gòn bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức – Bệnh viện Nguyễn...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức - Bệnh viện Nguyễn Trãi Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Bệnh viện Nguyễn Trãi bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Chăm sóc giảm nhẹ – Bệnh viện Đại học Y...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Chăm sóc giảm nhẹ - Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 3 Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Cơ sở 3 bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Khám bệnh nhân dân – Viện Y học cổ truyền...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Khám bệnh nhân dân - Viện Y học cổ truyền Quân đội Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Viện Y học cổ truyền Quân đội Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm