Thứ Hai, Tháng Tư 19, 2021
Trang chủ Tags Bệnh viện ở Hải Phòng

Tag: Bệnh viện ở Hải Phòng

Khoa Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Điều dưỡng phục...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng bưu điện 1 Hải Phòng Hải Phòng. Địa chỉ: Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng bưu điện 1 Hải Phòng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Khám bệnh cấp cứu – Bệnh viện Điều dưỡng phục...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Khám bệnh cấp cứu - Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng bưu điện 1 Hải Phòng Hải Phòng. Địa chỉ: Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng bưu điện 1 Hải Phòng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Y học cổ truyền – Bệnh viện Điều dưỡng phục...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Y học cổ truyền - Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng Bưu Điện 1 Hải Phòng Hải Phòng. Địa chỉ: Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng Bưu Điện 1 Hải Phòng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Xét nghiệm – Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Xét nghiệm - Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng Bưu Điện 1 Hải Phòng Hải Phòng. Địa chỉ: Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng Bưu Điện 1 Hải Phòng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Nội – Bệnh người cao tuổi – Bệnh viện Điều...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Nội - Bệnh người cao tuổi - Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng Bưu Điện 1 Hải Phòng Hải Phòng. Địa chỉ: Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng Bưu Điện 1 Hải Phòng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Y học cổ truyền – Bệnh viện Đa khoa Quận...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Y học cổ truyền - Bệnh viện Đa khoa Quận Hồng Bàng Hải Phòng. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Quận Hồng Bàng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Dược – Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Dược - Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng Hải Phòng. Địa chỉ: Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Nội cán bộ – Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Nội cán bộ - Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp Hải Phòng Hải Phòng. Địa chỉ: Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp Hải Phòng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Nhi – Bệnh viện Đa khoa quận Hải An Hải...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa quận Hải An Hải Phòng. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa quận Hải An bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Châm cứu dưỡng sinh – Bệnh viện Y học cổ...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Châm cứu dưỡng sinh - Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng Hải Phòng. Địa chỉ: Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Đông Y – Y học cổ truyền – Bệnh viện...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Đông Y - Y học cổ truyền - Bệnh viện Đa khoa Hải An Hải Phòng. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Hải An bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Y học hạt nhân – Bệnh viện Hữu nghị Việt...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Y học hạt nhân - Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng Hải Phòng. Địa chỉ: Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khối Kiểm soát chống nhiễm khuẩn – Dinh dưỡng – Bệnh...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khối Kiểm soát chống nhiễm khuẩn - Dinh dưỡng - Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng Hải Phòng. Địa chỉ: Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Dược – Bệnh viện Đa khoa Quận Hồng Bàng Hải...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Dược - Bệnh viện Đa khoa Quận Hồng Bàng Hải Phòng. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Quận Hồng Bàng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Giải phẫu bệnh – Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Giải phẫu bệnh - Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp Hải Phòng Hải Phòng. Địa chỉ: Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp Hải Phòng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Nhi – Tạp bệnh – Bệnh viện Y học cổ...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Nhi - Tạp bệnh - Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng Hải Phòng. Địa chỉ: Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Chẩn đoán hình ảnh xét nghiệm – Bệnh viện Đa...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Chẩn đoán hình ảnh xét nghiệm - Bệnh viện Đa khoa Huyện An Lão Hải Phòng. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Huyện An Lão bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng –...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng - Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng Hải Phòng. Địa chỉ: Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Dinh dưỡng – Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp Hải...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Dinh dưỡng - Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp Hải Phòng Hải Phòng. Địa chỉ: Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp Hải Phòng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Sản – Bệnh viện Đa khoa quận Hồng Bàng Hải...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Sản - Bệnh viện Đa khoa quận Hồng Bàng Hải Phòng. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa quận Hồng Bàng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Dinh dưỡng – Bệnh viện Đa khoa Ngô Quyền Hải...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Dinh dưỡng - Bệnh viện Đa khoa Ngô Quyền Hải Phòng. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Ngô Quyền bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Khám bệnh – Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng Hải...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng Hải Phòng. Địa chỉ: Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Phục hồi chức năng – Bệnh nghề nghiệp – Bệnh...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Phục hồi chức năng - Bệnh nghề nghiệp - Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng bưu điện 1 Hải Phòng Hải Phòng. Địa chỉ: Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng bưu điện 1 Hải Phòng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Dược – Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Dược - Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng bưu điện 1 Hải Phòng Hải Phòng. Địa chỉ: Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng bưu điện 1 Hải Phòng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Ngoại – Phụ – Bệnh viện Y học cổ truyền...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Ngoại - Phụ - Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng Hải Phòng. Địa chỉ: Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Cấp cứu – 216 Lý Thánh Tông Hải Phòng

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Cấp cứu - 216 Lý Thánh Tông Hải Phòng. Địa chỉ: 216 Lý Thánh Tông bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Gây mê hồi sức – Bệnh viện Đa khoa huyện...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Gây mê hồi sức - Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên Hải Phòng. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Chẩn đoán hình ảnh – Xét nghiệm – Bệnh viện...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Xét nghiệm - Bệnh viện Đa khoa quận Hải An Hải Phòng. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa quận Hải An bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Nội tiêu hóa, máu TK(A3) – Viện Y học Hải...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Nội tiêu hóa, máu TK(A3) - Viện Y học Hải quân Hải Phòng. Địa chỉ: Viện Y học Hải quân bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Truyền nhiễm – Bệnh viện Đa khoa Ngô Quyền Hải...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Đa khoa Ngô Quyền Hải Phòng. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Ngô Quyền bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Phẫu thuật tạo hình & Laser theo yêu cầu –...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Phẫu thuật tạo hình & Laser theo yêu cầu - Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp Hải Phòng Hải Phòng. Địa chỉ: Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp Hải Phòng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Khám bệnh – Bệnh viện Đa khoa quận Hải An...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Đa khoa quận Hải An Hải Phòng. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa quận Hải An bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Dinh dưỡng – Bệnh viện Kiến An Hải Phòng

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Dinh dưỡng - Bệnh viện Kiến An Hải Phòng. Địa chỉ: Bệnh viện Kiến An bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Liên chuyên khoa – Bệnh viện Đa khoa quận Hải...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Liên chuyên khoa - Bệnh viện Đa khoa quận Hải An Hải Phòng. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa quận Hải An bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Dược – Bệnh viện Đa khoa Lê Chân Hải Phòng

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Dược - Bệnh viện Đa khoa Lê Chân Hải Phòng. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Lê Chân bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Cấp cứu – Trần Tất Văn Hải Phòng

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Cấp cứu - Trần Tất Văn Hải Phòng. Địa chỉ: Trần Tất Văn bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Nội – Lây lao – Bệnh viện Đa khoa quận...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Nội - Lây lao - Bệnh viện Đa khoa quận Hải An Hải Phòng. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa quận Hải An bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Dược – Bệnh viện Đa khoa quận Hải An Hải...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Dược - Bệnh viện Đa khoa quận Hải An Hải Phòng. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa quận Hải An bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Nội Nhi – Bệnh viện Đa khoa Quận Hồng Bàng...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Nội Nhi - Bệnh viện Đa khoa Quận Hồng Bàng Hải Phòng. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Quận Hồng Bàng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Gây mê – Hồi sức – Phòng mổ (B5) –...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Gây mê - Hồi sức - Phòng mổ (B5) - Viện Y học Hải quân Hải Phòng. Địa chỉ: Viện Y học Hải quân bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm