Thứ Ba, Tháng Mười Một 24, 2020
Trang chủ Tags Bệnh viện Nội tổng hợp ở Quận 5 Hồ Chí Minh

Tag: Bệnh viện Nội tổng hợp ở Quận 5 Hồ Chí Minh

Khoa Nội trú – Bệnh viện Tâm thần thành phố Hồ...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Nội trú - Bệnh viện Tâm thần thành phố Hồ Chí Minh . Địa chỉ: 766 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ

Khoa Nội trú nữ – Bệnh viện Tâm thần thành phố...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Nội trú nữ - Bệnh viện Tâm thần thành phố Hồ Chí Minh . Địa chỉ: 766 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ

Khoa Nội tiết – Bệnh viện Đại học Y dược Thành...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Nội tiết - Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh Cơ sở 2 - THS.BS Huỳnh Tấn Đạt . Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Hồ Chí Minh bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ

Khoa Nội – Bệnh viện Quận 5

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Nội - Bệnh viện Quận 5 . Địa chỉ: 642A Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Hồ Chí Minh bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ

Khoa Nội A – Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Nội A - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh . Địa chỉ: 764 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ

Khoa Khám bệnh theo yêu cầu – Bệnh viện Bệnh nhiệt...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Khám bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh . Địa chỉ: 764 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ

Khoa Khám bệnh II – Bệnh viện Chợ Rẫy

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Khám bệnh II - Bệnh viện Chợ Rẫy . Địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ

Khoa Khám bệnh – Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương . Địa chỉ: 493 Nguyễn Trãi, 7, Quận 5, Hồ Chí Minh bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ

Khoa Khám bệnh – Bệnh viện Đại học Y Dược Thành...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2 . Địa chỉ: 201 Nguyễn Chí Thanh, 12, Quận 5, Hồ Chí Minh bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ

Khoa Khám bệnh – Bệnh viện Đại học Y Dược Thành...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1 . Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Hồ Chí Minh bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ

Khoa Khám bệnh – Bệnh viện Bệnh nhiệt đới

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới . Địa chỉ: 764 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ

Khoa Khám bệnh – Bệnh viện Chợ Rẫy

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Chợ Rẫy . Địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ

Khoa Khám A – Bệnh viện Hùng Vương

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Khám A - Bệnh viện Hùng Vương . Địa chỉ: 128 Hồng Bàng, 12, Quận 5, Hồ Chí Minh bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ

Khoa Khám B – Bệnh viện Hùng Vương

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Khám B - Bệnh viện Hùng Vương . Địa chỉ: 128 Hồng Bàng, 12, Quận 5, Hồ Chí Minh bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ

Khoa Khám bệnh – Bệnh viện 30/04 – Bộ Công An

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Khám bệnh - Bệnh viện 30/04 - Bộ Công An . Địa chỉ: 9 Sư Vạn Hạnh, 9, Quận 5, Hồ Chí Minh bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ

Khoa Khám bệnh – Bệnh viện An Bình

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Khám bệnh - Bệnh viện An Bình . Địa chỉ: 146 An Bình, 7, Quận 5, Hồ Chí Minh bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ

Đơn vị Khám – Tầm soát và Chăm sóc sức khỏe...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Đơn vị Khám - Tầm soát và Chăm sóc sức khỏe - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1 . Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Hồ Chí Minh bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ