Thứ Sáu, Tháng Một 22, 2021
Trang chủ Tags Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng

Tag: Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng

Khoa Vi sinh – Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng Đà...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Vi sinh - Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Dinh dưỡng – Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng Đà...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Dinh dưỡng - Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Dược – Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng Đà Nẵng

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Dược - Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Đông y – Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng Đà...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Đông y - Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Giải phẫu bệnh – Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Giải phẫu bệnh - Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Sinh hóa – Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng Đà...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Sinh hóa - Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Thăm dò chuẩn đoán – Bệnh viện Đa khoa Đà...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Thăm dò chuẩn đoán - Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Đa Khoa Đà...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc – Bệnh viện...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc - Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Mắt – Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng Đà Nẵng

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Mắt - Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Nội Thận – Nội tiết – Bệnh viện Đa khoa...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Nội Thận - Nội tiết - Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Huyết học truyền máu – Bệnh viện Đa Khoa Đà...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Huyết học truyền máu - Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Gây mê hồi sức – Bệnh viện Đa khoa Đà...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Gây mê hồi sức - Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Ung bướu – Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng Đà...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Ung bướu - Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Nội Tiêu hoá – Gan mật – Bệnh viện Đa...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Nội Tiêu hoá - Gan mật - Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Tai Mũi Họng – Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Tai Mũi Họng - Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm