Chủ Nhật, Tháng Một 17, 2021
Trang chủ Tags Bệnh viện Đa khoa Bình Dân Đà Nẵng

Tag: Bệnh viện Đa khoa Bình Dân Đà Nẵng

Khoa Thăm dò chức năng – Bệnh viện Đa khoa Bình...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Thăm dò chức năng - Bệnh viện Đa khoa Bình Dân Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Bình Dân Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Dược – Bệnh viện Đa khoa Bình Dân Đà Nẵng...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Dược - Bệnh viện Đa khoa Bình Dân Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Bình Dân Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Nội – Nhi – Bệnh viện Đa khoa Bình Dân...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Nội - Nhi - Bệnh viện Đa khoa Bình Dân Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Bình Dân Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức – Bệnh viện...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức - Bệnh viện Đa khoa Bình Dân Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Bình Dân Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Xét nghiệm – Bệnh viện Đa khoa Bình Dân Đà...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Xét nghiệm - Bệnh viện Đa khoa Bình Dân Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Bình Dân Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Đa khoa Bình...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đa khoa Bình Dân Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Bình Dân Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Khám bệnh – Cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Bình Dân Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Bình Dân Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Liên chuyên khoa (Răng Hàm Mặt – Tai Mũi Họng –...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Liên chuyên khoa (Răng Hàm Mặt - Tai Mũi Họng - Mắt) - Bệnh viện Đa khoa Bình Dân Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Bình Dân Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Ngoại Tổng hợp – Gây mê hồi sức – Bệnh...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Ngoại Tổng hợp - Gây mê hồi sức - Bệnh viện Đa khoa Bình Dân Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Bình Dân Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng –...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng - Bệnh viện Đa khoa Bình Dân Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Bình Dân Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Phụ sản – Bệnh viện Đa khoa Bình Dân Đà...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Phụ sản - Bệnh viện Đa khoa Bình Dân Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Bình Dân Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Y học cổ truyền – Bệnh viện Đa khoa Bình...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Y học cổ truyền - Bệnh viện Đa khoa Bình Dân Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Bình Dân Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm