Thứ Bảy, Tháng Một 16, 2021
Trang chủ Tags Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn tuyển dụng

Tag: Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn tuyển dụng

Khoa Ung bướu và Giải phẫu bệnh – Bệnh viện Đa...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Ung bướu và Giải phẫu bệnh - Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn Bắc Kạn. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn Bắc...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn Bắc Kạn. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Truyền nhiễm – Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn Bắc...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn Bắc Kạn. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Thăm dò chức năng – Bệnh viện Đa khoa Bắc...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Thăm dò chức năng - Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn Bắc Kạn. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Dược – Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn Bắc Kạn

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Dược - Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn Bắc Kạn. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Đa khoa Bắc...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn Bắc Kạn. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Hồi sức tích cực và chống độc – Bệnh viện...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Hồi sức tích cực và chống độc - Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn Bắc Kạn. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Tai Mũi Họng – Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Tai Mũi Họng - Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn Bắc Kạn. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Răng Hàm Mặt – Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Răng Hàm Mặt - Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn Bắc Kạn. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Ngoại Chấn thương – Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Ngoại Chấn thương - Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn Bắc Kạn. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Mắt – Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn Bắc Kạn

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Mắt - Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn Bắc Kạn. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Khám bệnh – Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn Bắc...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn Bắc Kạn. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Lao và Bệnh phổi – Bệnh viện Đa khoa Bắc...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Lao và Bệnh phổi - Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn Bắc Kạn. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Gây mê hồi sức – Bệnh viện Đa khoa Bắc...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Gây mê hồi sức - Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn Bắc Kạn. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Đông y – Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn Bắc...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Đông y - Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn Bắc Kạn. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Nội A – Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn Bắc...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Nội A - Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn Bắc Kạn. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Xét nghiệm – Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn Bắc...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Xét nghiệm - Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn Bắc Kạn. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Ngoại Tổng hợp – Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Ngoại Tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn Bắc Kạn. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Tâm – Thần kinh – Bệnh viện Đa khoa Bắc...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Tâm - Thần kinh - Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn Bắc Kạn. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Sản – Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn Bắc Kạn

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Sản - Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn Bắc Kạn. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Nhi – Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn Bắc Kạn

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn Bắc Kạn. Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm