Thứ Năm, Tháng Một 21, 2021
Trang chủ Tags Bệnh viện C Đà Nẵng

Tag: Bệnh viện C Đà Nẵng

Khoa Phẫu thuật và Gây mê hồi sức – Bệnh viện...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Phẫu thuật và Gây mê hồi sức - Bệnh viện C Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện C Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Nội thận – Tiết niệu – Bệnh viện C Đà...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Nội thận - Tiết niệu - Bệnh viện C Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện C Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Phục hồi chức năng – Bệnh viện C Đà Nẵng...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Phục hồi chức năng - Bệnh viện C Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện C Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Vi sinh – Bệnh viện C Đà Nẵng Đà Nẵng

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Vi sinh - Bệnh viện C Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện C Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Nội lão khoa – Bệnh viện C Đà Nẵng Đà...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Nội lão khoa - Bệnh viện C Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện C Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Giải phẫu bệnh lý – Bệnh viện C Đà Nẵng...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Giải phẫu bệnh lý - Bệnh viện C Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện C Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Mắt – Bệnh viện C Đà Nẵng Đà Nẵng

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Mắt - Bệnh viện C Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện C Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Khám bệnh – Bệnh viện C Đà Nẵng Đà...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Khám bệnh - Bệnh viện C Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện C Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Dinh dưỡng – Bệnh viện C Đà Nẵng Đà Nẵng

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Dinh dưỡng - Bệnh viện C Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện C Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Thăm dò chức năng – Bệnh viện C Đà Nẵng...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Thăm dò chức năng - Bệnh viện C Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện C Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Y học cổ truyền – Bệnh viện C Đà...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Y học cổ truyền - Bệnh viện C Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện C Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Nội hô hấp – Bệnh viện C Đà Nẵng Đà...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Nội hô hấp - Bệnh viện C Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện C Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Hóa sinh – Bệnh viện C Đà Nẵng Đà Nẵng

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Hóa sinh - Bệnh viện C Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện C Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc – Bệnh viện...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc - Bệnh viện C Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện C Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện C Đà Nẵng...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện C Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện C Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Cấp cứu – Bệnh viện C Đà Nẵng Đà Nẵng

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Cấp cứu - Bệnh viện C Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện C Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Nội A – Bệnh viện C Đà Nẵng Đà Nẵng

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Nội A - Bệnh viện C Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện C Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Trung tâm Ung bướu – Bệnh viện C Đà Nẵng Đà...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Trung tâm Ung bướu - Bệnh viện C Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện C Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Nội tiết – Bệnh viện C Đà Nẵng Đà Nẵng

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Nội tiết - Bệnh viện C Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện C Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Huyết học – Truyền máu – Bệnh viện C Đà...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Huyết học - Truyền máu - Bệnh viện C Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện C Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Khám chữa bệnh và Điều trị theo yêu cầu –...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Khám chữa bệnh và Điều trị theo yêu cầu - Bệnh viện C Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện C Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Nội Tim mạch – Bệnh viện C Đà Nẵng Đà...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Nội Tim mạch - Bệnh viện C Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện C Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Tai Mũi Họng – Bệnh viện C Đà Nẵng Đà...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Tai Mũi Họng - Bệnh viện C Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện C Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Ngoại Tổng hợp – Bệnh viện C Đà Nẵng Đà...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Ngoại Tổng hợp - Bệnh viện C Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện C Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Nội thần kinh – Cơ Xương Khớp – Bệnh viện...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Nội thần kinh - Cơ Xương Khớp - Bệnh viện C Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện C Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Răng Hàm Mặt – Bệnh viện C Đà Nẵng Đà...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Răng Hàm Mặt - Bệnh viện C Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện C Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Ngoại Chấn thương Thần kinh – Bệnh viện C Đà...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Ngoại Chấn thương Thần kinh - Bệnh viện C Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện C Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Nội Tiêu hóa – Bệnh viện C Đà Nẵng Đà...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Nội Tiêu hóa - Bệnh viện C Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Bệnh viện C Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm