Thứ Ba, Tháng Một 19, 2021
Trang chủ Tags Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

Tag: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

Khoa Sinh hóa – Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung uơng...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Sinh hóa - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung uơng Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung uơng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Dinh dưỡng – Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Dinh dưỡng - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa HIV/AIDS – Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Hà...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa HIV/AIDS - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng –...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Huyết học – Truyền máu – Bệnh viện Bệnh nhiệt...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Huyết học - Truyền máu - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Khám bệnh – Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Dược – Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Hà...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Dược - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn – Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Chống nhiễm khuẩn – Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Chống nhiễm khuẩn - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu – Bệnh viện Bệnh...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Xét nghiệm – Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Xét nghiệm - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Cấp cứu – Điều trị tích cực – Bệnh viện...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Cấp cứu - Điều trị tích cực - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Viêm gan – Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Viêm gan - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Virus – Ký sinh trùng – Bệnh viện Bệnh nhiệt...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Virus - Ký sinh trùng - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm