Thứ Tư, Tháng Một 20, 2021
Trang chủ Tags Bệnh viện Bạch Mai

Tag: Bệnh viện Bạch Mai

Phòng Tâm lý lâm sàng – Viện Sức khỏe tâm thần...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Phòng Tâm lý lâm sàng - Viện Sức khỏe tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện Bạch Mai bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Phòng Thăm dò chức năng – Viện Sức khỏe tâm thần...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Phòng Thăm dò chức năng - Viện Sức khỏe tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện Bạch Mai bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Phòng Điều trị Nghiện chất – Viện Sức khỏe tâm thần...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Phòng Điều trị Nghiện chất - Viện Sức khỏe tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện Bạch Mai bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Gây mê hồi sức – Bệnh viện Bạch Mai Hà...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Gây mê hồi sức - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện Bạch Mai bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Hóa sinh – Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Hóa sinh - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện Bạch Mai bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Dược – Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Dược - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện Bạch Mai bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Phòng Điều trị Tâm thần Nhi và Người già – Viện...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Phòng Điều trị Tâm thần Nhi và Người già - Viện Sức khỏe tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện Bạch Mai bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Phòng Điều trị Rối loạn liên quan stress – Viện Sức...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Phòng Điều trị Rối loạn liên quan stress - Viện Sức khỏe tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện Bạch Mai bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Vi sinh – Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Vi sinh - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện Bạch Mai bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Phòng khám, Tư vấn và Điều trị ngoại trú – Viện...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Phòng khám, Tư vấn và Điều trị ngoại trú - Viện Sức khỏe tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện Bạch Mai bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Viện Giám định Y khoa – Bệnh viện Bạch Mai Hà...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Viện Giám định Y khoa - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện Bạch Mai bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Y học cổ truyền – Bệnh viện Bạch Mai Hà...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Y học cổ truyền - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện Bạch Mai bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Thăm dò chức năng – Bệnh viện Bạch Mai Hà...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Thăm dò chức năng - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện Bạch Mai bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Trung tâm Chống độc – Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện Bạch Mai bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Chấn thương chỉnh hình và cột sống – Bệnh viện...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Chấn thương chỉnh hình và cột sống - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện Bạch Mai bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa thận nhân tạo – Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa thận nhân tạo - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện Bạch Mai bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Hồi sức tích cực – Bệnh viện Bạch Mai Hà...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện Bạch Mai bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Mắt – Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Mắt - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện Bạch Mai bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện Bạch Mai bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Phẫu thuật thần kinh – Bệnh viện Bạch Mai Hà...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Phẫu thuật thần kinh - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện Bạch Mai bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Nội tiết – Đái tháo đường – Bệnh viện Bạch...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Nội tiết - Đái tháo đường - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện Bạch Mai bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Truyền nhiễm – Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện Bạch Mai bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Răng Hàm Mặt – Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Răng Hàm Mặt - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện Bạch Mai bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Chẩn đoán Hình ảnh – Bệnh viện Bạch Mai Hà...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Chẩn đoán Hình ảnh - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện Bạch Mai bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Ngoại tổng hợp – Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Ngoại tổng hợp - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện Bạch Mai bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Huyết học Truyền máu – Bệnh viện Bạch Mai Hà...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Huyết học Truyền máu - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện Bạch Mai bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Nhi – Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Nhi - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện Bạch Mai bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Tai mũi họng – Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Tai mũi họng - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện Bạch Mai bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Thần kinh – Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Thần kinh - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện Bạch Mai bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa phụ sản – Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa phụ sản - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện Bạch Mai bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Thận tiết niệu – Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Thận tiết niệu - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện Bạch Mai bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Trung tâm Dị ứng miễn dịch lâm sàng – Bệnh viện...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Trung tâm Dị ứng miễn dịch lâm sàng - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện Bạch Mai bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Khám bệnh – Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện Bạch Mai bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Tiêu hóa – Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Tiêu hóa - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện Bạch Mai bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Cơ Xương Khớp – Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Cơ Xương Khớp - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện Bạch Mai bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Da liễu – Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Da liễu - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện Bạch Mai bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu – Bệnh viện Bạch...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện Bạch Mai bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm