Thứ Bảy, Tháng Một 16, 2021
Trang chủ Tags Bệnh viện 198

Tag: Bệnh viện 198

Khoa Giải phẫu bệnh (C5) – Bệnh viện 198 Hà Nội

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Giải phẫu bệnh (C5) - Bệnh viện 198 Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện 198 bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Vi sinh (C4) – Bệnh viện 198 Hà Nội

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Vi sinh (C4) - Bệnh viện 198 Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện 198 bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Hóa sinh (C3) – Bệnh viện 198 Hà Nội

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Hóa sinh (C3) - Bệnh viện 198 Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện 198 bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Dược (C7) – Bệnh viện 198 Hà Nội

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Dược (C7) - Bệnh viện 198 Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện 198 bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Điều trị tích cực và chống độc (A7) – Bệnh...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Điều trị tích cực và chống độc (A7) - Bệnh viện 198 Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện 198 bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Tiết chế dinh dưỡng (C10) – Bệnh viện 198 Hà...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Tiết chế dinh dưỡng (C10) - Bệnh viện 198 Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện 198 bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Điều trị cao cấp A11 – Bệnh viện 198 Hà...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Điều trị cao cấp A11 - Bệnh viện 198 Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện 198 bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức (B4) – Bệnh...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức (B4) - Bệnh viện 198 Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện 198 bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Lao Phổi – Da liễu A4 – Bệnh viện 198...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Lao Phổi - Da liễu A4 - Bệnh viện 198 Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện 198 bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Nội Tim mạch A2 – Bệnh viện 198 Hà Nội

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Nội Tim mạch A2 - Bệnh viện 198 Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện 198 bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Trung tâm Huyết học truyền máu (C2) – Bệnh viện 198...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Trung tâm Huyết học truyền máu (C2) - Bệnh viện 198 Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện 198 bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Ngoại thần kinh (B9) – Bệnh viện 198 Hà Nội

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Ngoại thần kinh (B9) - Bệnh viện 198 Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện 198 bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng (C9)...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng (C9) - Bệnh viện 198 Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện 198 bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Truyền nhiễm A5 – Bệnh viện 198 Hà Nội

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Truyền nhiễm A5 - Bệnh viện 198 Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện 198 bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Y học cổ truyền (A6) – Bệnh viện 198 Hà...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Y học cổ truyền (A6) - Bệnh viện 198 Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện 198 bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Nội Thận – Khớp A8 – Bệnh viện 198 Hà...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Nội Thận - Khớp A8 - Bệnh viện 198 Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện 198 bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Ngoại Bụng (B3) – Bệnh viện 198 Hà Nội

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Ngoại Bụng (B3) - Bệnh viện 198 Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện 198 bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Nội Tiết A10 – Bệnh viện 198 Hà Nội

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Nội Tiết A10 - Bệnh viện 198 Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện 198 bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Cấp cứu A9 – Bệnh viện 198 Hà Nội

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Cấp cứu A9 - Bệnh viện 198 Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện 198 bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Ngoại chấn thương B1 – Bệnh viện 198 Hà Nội

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Ngoại chấn thương B1 - Bệnh viện 198 Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện 198 bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Chẩn đoán hình ảnh (C6) – Bệnh viện 198 Hà...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Chẩn đoán hình ảnh (C6) - Bệnh viện 198 Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện 198 bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Tai – Mũi – Họng (B5) – Bệnh viện 198...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Tai - Mũi - Họng (B5) - Bệnh viện 198 Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện 198 bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Mắt (B10) – Bệnh viện 198 Hà Nội

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Mắt (B10) - Bệnh viện 198 Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện 198 bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Nội Thần kinh A1 – Bệnh viện 198 Hà Nội

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Nội Thần kinh A1 - Bệnh viện 198 Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện 198 bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Ngoại sản và Kế hoạch hóa gia đình (B2) –...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Ngoại sản và Kế hoạch hóa gia đình (B2) - Bệnh viện 198 Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện 198 bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Trung tâm Ung bướu (B6) – Bệnh viện 198 Hà Nội

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Trung tâm Ung bướu (B6) - Bệnh viện 198 Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện 198 bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Ngoại tiết niệu (B7) – Bệnh viện 198 Hà Nội

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Ngoại tiết niệu (B7) - Bệnh viện 198 Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện 198 bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Nội Tiêu hóa A3 – Bệnh viện 198 Hà Nội

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Nội Tiêu hóa A3 - Bệnh viện 198 Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện 198 bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Răng – Hàm – Mặt (B8) – Bệnh viện 198...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Răng - Hàm - Mặt (B8) - Bệnh viện 198 Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện 198 bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Khám bệnh (C1) – Bệnh viện 198 Hà Nội

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Khám bệnh (C1) - Bệnh viện 198 Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện 198 bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Da liễu – Bệnh viện 198 Hà Nội

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Da liễu - Bệnh viện 198 Hà Nội. Địa chỉ: Bệnh viện 198 bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm