Thứ Bảy, Tháng Một 16, 2021
Trang chủ Tags Bách Bộ

Tag: Bách Bộ

Thuốc Thuốc ho la hớn quả Xuân quang là gì? Tác...

0
Thuốc Thuốc ho la hớn quả Xuân quang là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Thuốc ho la hớn quả Xuân quang ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 lọ x 250 ml thuốc nước

Thuốc Viên ngậm bổ phế chỉ khái lộ là gì? Tác...

0
Thuốc Viên ngậm bổ phế chỉ khái lộ là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Viên ngậm bổ phế chỉ khái lộ ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 12 viên nén ngậm

Thuốc Bổ phế chỉ khái lộ là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Bổ phế chỉ khái lộ là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bổ phế chỉ khái lộ ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ x 125ml si rô

Thuốc Bách hạnh chỉ khái lộ Thái Dương là gì? Tác...

0
Thuốc Bách hạnh chỉ khái lộ Thái Dương là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bách hạnh chỉ khái lộ Thái Dương ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 280ml thuốc nước

Thuốc Cao bổ phổi là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Cao bổ phổi là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cao bổ phổi ở đâu, giá bao nhiêu tiền chai 200ml

Thuốc Ho Bách bộ là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Ho Bách bộ là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ho Bách bộ ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ x 100ml thuốc nước

Thuốc Thuốc ho Thảo dược là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Thuốc ho Thảo dược là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Thuốc ho Thảo dược ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 100ml

Thuốc Cao bổ phổi là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Cao bổ phổi là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cao bổ phổi ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai thuỷ tinh 80ml, chai nhựa 200ml, cao lỏng

Thuốc Viên ngậm ho bổ phế là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Viên ngậm ho bổ phế là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Viên ngậm ho bổ phế ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 12 viên ngậm, kiện 100 hộp

Thuốc Cao bổ phổi là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Cao bổ phổi là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cao bổ phổi ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai thuỷ tinh 80ml, chai nhựa 200ml, cao lỏng

Thuốc Cao bổ phổi là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Cao bổ phổi là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cao bổ phổi ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai thuỷ tinh 80ml, chai nhựa 200ml, cao lỏng

Thuốc Hobinkid là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Hobinkid là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hobinkid ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 100ml, hộp 1 lọ 125ml

Thuốc Therocan là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Therocan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Therocan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên nang cứng

Thuốc Thuốc ho mật ong là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Thuốc ho mật ong là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Thuốc ho mật ong ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ x 125 ml, 150 ml siro

Thuốc Tiêu đờm bổ phế là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Tiêu đờm bổ phế là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tiêu đờm bổ phế ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 2 vỉ x 12 viên nén ngậm

Thuốc Thuốc ho an hoà khí là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Thuốc ho an hoà khí là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Thuốc ho an hoà khí ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 l ọ 100ml xirô

Thuốc Thuốc ho bổ phế TW 1 là gì? Tác dụng,...

0
Thuốc Thuốc ho bổ phế TW 1 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Thuốc ho bổ phế TW 1 ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 2 vỉ x 12 viên nén ngậm

Thuốc Bách bộ chỉ khái lộ là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Bách bộ chỉ khái lộ là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bách bộ chỉ khái lộ ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 100ml, chai 50ml thuốc nước

Thuốc Bách bộ chỉ khái lộ là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Bách bộ chỉ khái lộ là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bách bộ chỉ khái lộ ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 100ml thuốc nước

Thuốc Bách bộ chỉ khái lộ là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Bách bộ chỉ khái lộ là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bách bộ chỉ khái lộ ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 100ml, chai 50ml thuốc nước

Thuốc Bách bộ chỉ khái lộ là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Bách bộ chỉ khái lộ là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bách bộ chỉ khái lộ ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 100ml thuốc nước

Thuốc Siro bổ phổi là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Siro bổ phổi là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Siro bổ phổi ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 100ml siro

Thuốc Bổ phế chỉ khái lộ là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Bổ phế chỉ khái lộ là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bổ phế chỉ khái lộ ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 125 ml

Thuốc Siro Ho Bổ Phổi là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Siro Ho Bổ Phổi là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Siro Ho Bổ Phổi ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 125 ml