Thứ Sáu, Tháng Một 15, 2021
Trang chủ Tags B5

Tag: B5

Thuốc Vitapoly là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Vitapoly là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vitapoly ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim

Thuốc Dovorico là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Dovorico là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dovorico ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ, 30 vỉ, 50 vỉ x 10 viên nang mềm

Thuốc Owenspamyl là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Owenspamyl là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Owenspamyl ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ, 6 vỉ, 3 vỉ x 10 viên, Hộp 6 vỉ , 12 vỉ, 20 vỉ x 5 viên

Thuốc Bidizym là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Bidizym là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bidizym ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 ống x 2ml, dung dịch tiêm

Thuốc Dovorico là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Dovorico là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dovorico ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ, 30 vỉ, 50 vỉ x 10 viên nang mềm

Thuốc Bidi BC Complex là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Bidi BC Complex là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bidi BC Complex ở đâu, giá bao nhiêu tiền Lọ 100 viên, lọ 200 viên, lọ 500 viên

Thuốc Doritona là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Doritona là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Doritona ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; Hộp 6 vỉ, 12 vỉ, 20 vỉ x 5 viên; Chai 30, 60, 100, 200, 500 viên

Thuốc Domosap là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Domosap là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Domosap ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 vỉ, 20 vỉ x 5 viên nang mềm; Chai 30 chai 60, chai 100, chai 200, chai 500 viên nang mềm

Thuốc Doitopr là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Doitopr là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Doitopr ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang mềm; Hộp 12 vỉ, 20 vỉ x 5 viên nang mềm; Chai 30, chai 60, chai 100, chai 200, chai 250, chai 500 viên nang mềm

Thuốc Doindi là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Doindi là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Doindi ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 6 vỉ, 12 vỉ, 20 vỉ x 5 viên, chai 30 viên, 60 viên, 100 viên, 200 viên, 500 viên nang mềm

Thuốc Cetecotheravita là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cetecotheravita là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cetecotheravita ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Cetecotheravita là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cetecotheravita là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cetecotheravita ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Olovitex là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Olovitex là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Olovitex ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm

Thuốc Hankoxin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Hankoxin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hankoxin ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên, hộp 6 vỉ, 12 vỉ, 20 vỉ x 5 viên, chai 30 viên, 60 viên, 100 viên, 200 viên, 500 viên nang mềm

Thuốc Tarviphargel là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tarviphargel là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tarviphargel ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 15 viên nang mềm

Thuốc Dovalton là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Dovalton là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dovalton ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm

Thuốc Pharhavinton là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pharhavinton là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pharhavinton ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 15 viên nang mềm

Thuốc Euronergy là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Euronergy là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Euronergy ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm

Thuốc Hommax là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Hommax là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hommax ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên nang mềm

Thuốc Hadomin Ginseng là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Hadomin Ginseng là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hadomin Ginseng ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 vỉ x 5 viên, hộp 2 vỉ x 15 viên nang mềm

Thuốc Pharhadaton là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pharhadaton là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pharhadaton ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 15 viên nang mềm

Thuốc Hadomin Ginseng là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Hadomin Ginseng là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hadomin Ginseng ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm

Thuốc Silygalone là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Silygalone là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Silygalone ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm

Thuốc Hadomin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Hadomin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hadomin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm

Thuốc Ginsevit là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ginsevit là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ginsevit ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên nang mềm

Thuốc Vitsofcaps là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Vitsofcaps là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vitsofcaps ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ, 4 vỉ x 15 viên nang mềm. Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm

Thuốc Tarviginkgo G2 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tarviginkgo G2 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tarviginkgo G2 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 15 viên nang mềm

Thuốc Multivitamin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Multivitamin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Multivitamin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Lọ 100 viên nén bao phim

Thuốc Intertonic là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Intertonic là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Intertonic ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên, Chai 100 viên nang mềm

Thuốc Usatonic là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Usatonic là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Usatonic ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm; Chai 100 viên

Thuốc Moniplus là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Moniplus là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Moniplus ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm

Thuốc Pharzubest là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pharzubest là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pharzubest ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm

Thuốc Usatonic-G là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Usatonic-G là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Usatonic-G ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm; Chai 100 viên

Thuốc Glothistle là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Glothistle là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Glothistle ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nang

Thuốc Glotamin-C là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Glotamin-C là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Glotamin-C ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai x 30 viên, 60 viên 120 viên nén bao phim

Thuốc Fontel là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Fontel là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fontel ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm

Thuốc Hepadona – F là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Hepadona - F là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hepadona - F ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên, Hộp 6 vỉ, 12 vỉ, 20 vỉ x 5 viên, chai 30 viên, 60 viên, 100 viên, 200 viên, 500 viên nang mềm

Thuốc B Complex C là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc B Complex C là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc B Complex C ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai x 90ml si rô

Thuốc Betonizym là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Betonizym là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Betonizym ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 ống x 2ml dung dịch tiêm

Thuốc SAVI Multivitamin Aldult là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc SAVI Multivitamin Aldult là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc SAVI Multivitamin Aldult ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 60 viên; hộp 1 chai 120 viên nén dài bao phim