Thứ Năm, Tháng Chín 28, 2023
Trang chủ Tags Atc code list

Tag: atc code list

Mã ATC A12CB03 – Thuốc Kẽm protein complex | Tra...

Thuốc Kẽm protein complex có mã ATC WHO là gì? Dưới đây là thông tin mã ATC thuốc Kẽm protein complex, hàm lượng, đơn vị, dạng bào chế và ghi chú về thuốc Kẽm protein complex. Bạn có thể tra cứu mã ATC của thuốc theo bậc và nhóm.

Mã ATC N05CF04 – Thuốc Eszopiclone | Tra mã ATC...

Thuốc Eszopiclone có mã ATC WHO là gì? Dưới đây là thông tin mã ATC thuốc Eszopiclone, hàm lượng, đơn vị, dạng bào chế và ghi chú về thuốc Eszopiclone. Bạn có thể tra cứu mã ATC của thuốc theo bậc và nhóm.

Mã ATC N05CF03 – Thuốc Zaleplon | Tra mã ATC...

Thuốc Zaleplon có mã ATC WHO là gì? Dưới đây là thông tin mã ATC thuốc Zaleplon, hàm lượng, đơn vị, dạng bào chế và ghi chú về thuốc Zaleplon. Bạn có thể tra cứu mã ATC của thuốc theo bậc và nhóm.

Mã ATC V10AA03 – Thuốc Yttrium (90Y) silicate colloid |...

Thuốc Yttrium (90Y) silicate colloid có mã ATC WHO là gì? Dưới đây là thông tin mã ATC thuốc Yttrium (90Y) silicate colloid, hàm lượng, đơn vị, dạng bào chế và ghi chú về thuốc Yttrium (90Y) silicate colloid. Bạn có thể tra cứu mã ATC của thuốc theo bậc và nhóm.

Mã ATC L01CA06 – Thuốc Vintafolide | Tra mã ATC...

Thuốc Vintafolide có mã ATC WHO là gì? Dưới đây là thông tin mã ATC thuốc Vintafolide, hàm lượng, đơn vị, dạng bào chế và ghi chú về thuốc Vintafolide. Bạn có thể tra cứu mã ATC của thuốc theo bậc và nhóm.

Mã ATC L01CA05 – Thuốc Vinflunine | Tra mã ATC...

Thuốc Vinflunine có mã ATC WHO là gì? Dưới đây là thông tin mã ATC thuốc Vinflunine, hàm lượng, đơn vị, dạng bào chế và ghi chú về thuốc Vinflunine. Bạn có thể tra cứu mã ATC của thuốc theo bậc và nhóm.

Mã ATC L01CA04 – Thuốc Vinorelbine | Tra mã ATC...

Thuốc Vinorelbine có mã ATC WHO là gì? Dưới đây là thông tin mã ATC thuốc Vinorelbine, hàm lượng, đơn vị, dạng bào chế và ghi chú về thuốc Vinorelbine. Bạn có thể tra cứu mã ATC của thuốc theo bậc và nhóm.

Mã ATC L01CA03 – Thuốc Vindesine | Tra mã ATC...

Thuốc Vindesine có mã ATC WHO là gì? Dưới đây là thông tin mã ATC thuốc Vindesine, hàm lượng, đơn vị, dạng bào chế và ghi chú về thuốc Vindesine. Bạn có thể tra cứu mã ATC của thuốc theo bậc và nhóm.

Mã ATC J07AP10 – Thuốc Vaccin Thương hàn, Phối hợp...

Thuốc Vaccin Thương hàn, Phối hợp với các chủng paratyphi có mã ATC WHO là gì? Dưới đây là thông tin mã ATC thuốc Vaccin Thương hàn, Phối hợp với các chủng paratyphi, hàm lượng, đơn vị, dạng bào chế và ghi chú về thuốc Vaccin Thương hàn, Phối hợp với các chủng paratyphi. Bạn có thể tra cứu mã ATC của thuốc theo bậc và nhóm.

Mã ATC J07AP03 – Thuốc Vaccin Thương hàn, Kháng nguyên...

Thuốc Vaccin Thương hàn, Kháng nguyên polysaccharide tinh khiết có mã ATC WHO là gì? Dưới đây là thông tin mã ATC thuốc Vaccin Thương hàn, Kháng nguyên polysaccharide tinh khiết, hàm lượng, đơn vị, dạng bào chế và ghi chú về thuốc Vaccin Thương hàn, Kháng nguyên polysaccharide tinh khiết. Bạn có thể tra cứu mã ATC của thuốc theo bậc và nhóm.